Ogłoszenia Parafialne

 

 

Odwiedziny duszpasterskie rodzin - kolęda 1018/19

 

W Adwencie

 

Sobota 24.11.2018r.          1. Prusa (Szenwalda) 36, 34

Godz. 14:00                      2. Prusa (Szenwalda) 38a, 38                                     

                                        

Niedziela 25.11.2018r.       1. Prusa (Szenwalda)  /nieparzyste od końca do Leśnej /

Godz. 14:00                      2. Prusa (Szenwalda) / parzyste od końca do Leśnej /

 1. Prusa (Szenwalda) /od Leśnej do poczty

                                                                                           

Sobota 1.12.2018r.            1. Prusa (Szenwalda) 38c, 38b

Godz. 14:00                      2. Prusa (Szenwalda) 38d, 38e  

                                                  

Niedziela 2.12.2018r.         1. Krótka /od końca/   

Godz. 14:00                      2. Kryniczna /od końca/                                            

 1. Borowa /od końca/

                                                                                                     

Sobota 8.12.2018r.            1. Ziołowa /parzyste od końca/

Godz. 14:00                      2. Ziołowa /nieparzyste od końca/

 1. Ziołowa 43 i 44a

                                                                      

Niedziela 9.12.2018r.         1. Koników Polnych                                        

Godz. 14:00                      2. Jaworowa Tylna, Spółdzielczości

                                        

                                        

Sobota 15.12.2018r.          1. Zakątek   

Godz. 14.00                      2. Spokojna /od końca/  

 

Niedziela 16.12.2018r.       1. Stara Poprzeczna i Worcella

Godz. 14.00                      2. Jaworowa 30–45

 1. Jaworowa 81 – 51

 

 

Po Bożym Narodzeniu

 

Czwartek 27.12.2018r.      1. Nad Jarem, Grzybowa, Kołłątaja                           

Godz. 15:30                      2. Legnicka  

 1. Rumiankowa i Liliowa

                                        

 

Piątek 28.12.2018r.           1. Jaśminowa i Jagodowa           

Godz. 15:30                      2. Odrodzenia /nieparzyste/ i Helska             

 1. Pszenna, Jarzębinowa

                                                  

                                          

Sobota 29.12.2018r           1. Wesoła /parzyste i nieparzyste/                                       

Godz. 14:00                      2. Olszynowa, Lawendowa, Macierzanki

                                                                                             

                                          

 

Niedziela 30.12.2018r.       1. Odrodzenia /parzyste/                          

Godz. 14:00                      2. Stalowa, Sarmacka , Podlaska, Żużlowa

 1. Wapienna, Zaułek, Zwrotna,  Kątowa

                                                  

                                                  

Po Nowym Roku

 

Środa 2.1.2019r.               1. Jastrzębia , Wilcza, Pusta

Godz. 15:30                      2. Marmurowa, Zbożowa

 1. Kossaka

                                          

Czwartek 3.1.2019r.          1. Łowiecka i Zdrojowa

Godz. 15:30                      2. Radockiego i Motyli,

 1. Łubinowa

 

Piątek 4.1.2019r.               1. Braci Wiechułów

Godz. 15:30                      2. Fabryczna /od początku/

 1. Fabryczna /od końca/

 

Sobota 5.1.1919r.              1. Poprzeczna 2a, 2b, 2c, 4a, 4b, 4c

Godz. 14:00                      2. Poprzeczna 18a, 18b, 20, 20a, 20b,

                                                  

 

Niedziela 6.1.2019r. 1. Jankego /od początku do torów i Sadowa/

Godz. 14:00                      2. Jankego /od torów do Prusa i Konarskiego/

 1. Lechicka /od końca/

 

Sobota 12,1.2019r.            1. Jankego / parzyste od Prusa do Tyskiej/

Godz. 14.00                      2. Jankego / nieparzyste od Prusa do Tyskiej/

 

Niedziela 13.1.2019r.         1. Leśna /od końca/

Godz. 14:00                      2. Tyska 38 –8

 1. Tyska 6 –2

 

Sobota 19.1.2019r.            1. Glebowa / 20–1/

Godz. 14.00                      2. Zadole

                                                                                          

Niedziela 20.1.2019r.         Kolęda dodatkowa

Godz. 14:00

 

 

 

 

 

          W okresie zwykłym, który rozpoczęliśmy po Niedzieli Chrztu Pańskiego, wspominamy publiczną działalność Jezusa Chrystusa. Uczestnicząc w liturgii mamy nie tylko słuchać opowiadania o życiu Jezusa, ale od początku jesteśmy zaproszeni, aby wyruszyć z Nim w drogę. Chrześcijaństwo bowiem, to nie tylko teoria, ale to uczestnictwo w życiu Boga.

          Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na potrzeby archidiecezji - na funkcjonowanie instytucji archidiecezjalnych zaangażowanych w apostolstwo słowa, m.in. radio eM. Bóg zapłać za wszystkie ofiary!

 

-----------------------------------

 

        Zapraszamy dziś na godz. 16.15 na nieszpory niedzielne oraz na godz. 20.25 na czytanie Słowa Bożego, różaniec i Apel Jasnogórski.

           W czwartek od godz. 17.00 adoracja Najświętszego Sakramentu.

          W piątek 25 stycznia w Święto Nawrócenia św. Pawła Ap. kończymy Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan. Hasłem tegorocznego Tygodnia Modlitw są słowa z Księgi Powtórzonego Prawa: "Dąż do sprawiedliwości"(Pwt 16,20). W swojej encyklice "Aby byli jedno" Święty Jan Paweł napisał m. in.: "Zaangażowanie ekumeniczne musi opierać się na nawróceniu serc i na modlitwie"

          W dniach 22 – 27 stycznia 2019 roku obędą się w Panamie XXIV Światowe Dni Młodzieży. Temat tych dni brzmi: „Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego” (Łk 1,38). Łączmy się duchowo z młodzieżą i z Ojcem Świętym, który będzie temu wydarzeniu przewodniczył. W nocy z 26 na 27 stycznia w Hali Widowiskowo-Sportowej w Jastrzębiu Zdroju młodzi z naszej archidiecezji będą przeżywać ŚDM z ojcem świętym Franciszkiem w ramach "Panamy na Śląsku".   

         

          Adoracje przy żłóbku w Panewnikach:

Dziś o  godz. 15.00 Adoracja mężczyzn i młodzieńców. /Ks. Bp Marek Szkudło/

O godz. 17.30.        KONCERT KOLĘD  - Estrada Regionalna RÓWNICA z Ustronia.

Piątek 25.01.2019 r. godz. 18.30  Osoby żyjące w stanie wolnym  – panny i kawalerowie

26.01.2019 r.          godz. 11.00   Głuchoniemi i słabosłyszący

Sobota          godz. 12.00   Msza św. + Adoracja – Ks. Bp Marek Szkudło

godz. 15.00      ADORACJA EKUMENICZNA

27.01.2019 r.          godz. 14.00   ADORACJA APOSTOLSTWA CHORYCH:

Niedziela                          samotni, emeryci, renciści, niepełnosprawni 

                                         Msza św. + nabożeństwo lourdzkie

                    godz. 16.30   LEGION MARYI KATOWICE

                                         Msza św.  + Adoracja – Ks. Bp Marek Szkudło

 

            Nowe Rodziny Ruchu Focolari zapraszają na spotkanie w sobotę 26 stycznia br. Temat spotkania: DUCHOWOŚĆ DLA MAŁŻEŃSTWA I RODZINY.

 Zapraszamy wszystkie małżeństwa i osoby, które uczestniczyły, uczestniczą lub chcą uczestniczyć w życiu Nowych Rodzin. Spotkanie odbędzie się na os. Tysiąclecia w Katowicach w auli Liceum Sztuk Plastycznych w Katowicach, ul. Ułańska 7A. Ramy czasowe 09.00 – 16.00. Rozpoczęcie o godz. 9.00 Mszą św. w kościele MB Piekarskiej

 

          Dziś w ramach odwiedzin kolędowych odwiedzimy tych parafian, którzy nie mogli przyjąć kapłana w wyznaczonym terminie i zgłosili wolę jego przyjęcia.       

 

 

 

 

 

O g ł o s z e n i a  d u s z p a s t e r s k i e  ( Niedziela Chrztu Pańskiego )

(13 do 20 stycznia 2019 r. )

 

          W dzisiejszej liturgii wspominamy chrzest Pana Jezusa w Jordanie. Tam po raz pierwszy objawił się ludziom jako umiłowany Syn Boży, a Jego posłannictwo zostało potwierdzone przez głos Ojca i znak Ducha Świętego. Dzisiaj wspominamy również swój własny chrzest i z wdzięcznością  myślimy o naszych rodzicach i chrzestnych, którzy złożyli uroczyste obietnice wychowania nas w wierze i miłości Boga. Niech przeżycie dzisiejszej Eucharystii pomoże nam stawać się umiłowanymi synami Ojca przez pokorną służbę bliźnim.

          Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na potrzeby naszej parafii. Bóg zapłać za wszystkie ofiary!

 

--------------------------------------

 

          Zapraszamy dziś na godz. 16.30 na nieszpory oraz na godz. 20.25 na czytanie Słowa Bożego, różaniec i Apel Jasnogórski.

W kalendarzu liturgicznym dzisiejsze święto kończy okres Bożego Narodzenia i od jutra rozpoczyna się Okres Zwykły.

W czwartek od godz. 17.00 Adoracja Najświętszego Sakramentu. 

          W piątek na godz. 7.30 Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego a po nim Msza św. w int. Parafian

          W sobotę o 7.30 odśpiewamy Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP

         

                   

Dziś w ramach kolędy odwiedzimy parafian:

 

Niedziela 13.1.2019r.        1. Leśna /od końca/

Godz. 14:00                      2. Tyska 38 –8

 1. Tyska 6 –2

 

Sobota 19.1.2019r.            1. Glebowa / 20–1/

Godz. 14.00                      2. Zadole

                                                                                          

Niedziela 20.1.2019r.        Kolęda dodatkowa dla tych parafian, którzy

Godz. 14:00                      nie mieli okazji przyjąć kapłana w planowanym terminie.

                                        Zgłoszenia przyjmujemy w zakrystii lub kancelarii.

 

 

 

 

 

 

 

 

O g ł o s z e n i a  d u s z p a s t e r s k i e  ( Uroczystość Objawienia Pańskiego )

(6 do 13 stycznia 2019 r. )

 

          W dzisiejszej liturgii przeżywamy Uroczystość Objawienia Pańskiego. Chrystus pragnie objawić się całemu światu, każdemu człowiekowi, jako Zbawiciel, bo każdemu przynosi zbawienie. Także i my możemy się z Nim spotkać podczas tej Eucharystii i złożyć Mu dary miłości, modlitwy i uwielbienia.

          W naszej archidiecezji obchodzimy Dies Episcopi - modlimy się za ks. Abpa Wiktora oraz biskupów pomocniczych Marka i Adama, którzy obchodzą rocznice sakry biskupiej.

          Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na misyjne dzieła Kościoła. Bóg zapłać za wszystkie ofiary!

 

--------------------------------------

 

          Zapraszamy dziś na godz. 16.30 na nieszpory oraz na godz. 20.25 na czytanie Słowa Bożego, różaniec i Apel Jasnogórski.

 

W czwartek od godz. 17.00 Adoracja Najświętszego Sakramentu. 

 

          W piątek na godz. 19.00 zapraszamy młodzież, szczególnie tę, która jest na drodze formacji do sakramentu bierzmowania. Po Mszy św. odbędą się spotkania formacyjne w grupach, a przed Mszą św. będzie okazja do spowiedzi św.

          W najbliższym tygodniu jest 8 wolnych intencji. zachęcamy do zamawiania Mszy św.

 

          W ramach kolędy odwiedzimy dziś parafian:

 

Niedziela 6.1.2019r.                    1. Jankego /od początku do torów i Sadowa/                  Godz. 14:00            2. Jankego /od torów do Prusa i Konarskiego/                                                           3. Lechicka /od końca/

Sobota 12,1.2019r.            1. Jankego / parzyste od Prusa do Tyskiej/                              Godz. 14.00            2. Jankego / nieparzyste od Prusa do Tyskiej/

Niedziela 13.1.2019r.        1. Leśna /od końca/

Godz. 14:00                      2. Tyska 38 –8

 1. Tyska 6 –2

 

 

 

STATYSTYKA  DUSZPASTERSKA PARAFII ŚW. JACKA

 

W  KATOWICACH - OCHOJCU 2018

 

                                            rok            2010             2017             2018

 

Liczba chrztów św.:                                          30                 32              34

Liczba zawartych małżeństw:                    13                9                4                   

Liczba pogrzebów:                                          49                 39               41

Liczba rozdzielonych Komunii św.          157 800        118 000          120 500

w tym w parafii:                                                52 800          49 000        51 500

          w szpitalach                                            105 000        69 000        69 000

Liczba dzieci pierwszokomunijnych:       30                 36               33

w tym wczesno komunijnych:                      4                  10               3

Sakramentu chorych udzielono:

          w parafii                                                                             79              85

          w szpitalu                                                  345                431             894

Liczba uczestniczących we Mszy św.

w niedzielę w kwietniu:                                1 460           1 015            1 002

                 w październiku:                               1 362           1 095            1 170

Liczba mieszkańców:                                                          4 850            4 800

Liczba katolików                                                                   4 650            4 600

 

 

          W tym roku akademickim po ukończeniu roku propedeutycznego wstąpił do WŚSD w Katowicach i rozpoczął studia na Wydziale Teologicznym UŚ. w nasz parafianin Marcin Knyć. Polecamy go modlitwie parafian. W niej też wyraża się nasza odpowiedzialność za jego formację.

 

 

Informacja o parafialnych inwestycjach w 2018 r.

 

          W roku 2018 przeprowadziliśmy następujące inwestycje:

 

 1. Dokończyliśmy akcję renowacji naczyń liturgicznych. Zostało pozłoconych 6 kielichów mszalnych, 1 puszka na komunikanty, 2 pateny głębokie i 3 płytkie, wszystkie trzy monstrancje oraz krzyże ołtarzowe. Z akcji zbiórki "złomu" złota i srebra uzyskaliśmy kwotę 7 990 zł. Na renowację naczyń wydaliśmy 9 500zł.

 

 1. Największą inwestycją była wymiana okien w bocznych kaplicach i w salkach. Wstawiono 20 nowych dwuskrzydłowych okien oraz oraz 11 małych kwadratowych . Są to okna z trzema szybami z drewna sosnowego z aluminiową osłoną od zewnątrz.

 

 1. Wymiana oświetlenia w prezbiterium i pod chórem

 

 1. Nowe stoliki i krzesła w salce katechetycznej

 

 1. Stojak pod paschał, figura Zmartwychwstałego Chrystusa, kadzidło

 

 1. Nowe szaty liturgiczne: Stuły w różnych kolorach, 6 białych ornatów, 4 kapy. Rodzice dzieci komunijnych ofiarowali na ten cel 4 000 zł.

 

 1. Renowacja obu kaplic i salek - obróbka okien, parapetów, malowanie po zamontowaniu nowych okien. Zaś jesienią izolacja wnęk za kaloryferami, uzupełnienie malowania oraz pomalowanie kancelarii parafialnej, jadalni, kuchni oraz klatki schodowej na probostwie.

 

 1. Zaimpregnowanie dwukrotne płotu drewnianego przy kościele i przy probostwie. Zużyliśmy 90 litrów drewnochronu. Cała praca była wykonana społecznie.

 

 1. Modernizacja ogrzewania w bocznych kaplicach z zainstalowaniem nowego pieca gazowego, montażem przewodu kominowego, zaworów przy kaloryferach...
 2. Janek z ekipą przyjaciół wykonał wiele prac pomocniczych jak montaż styropianu za kaloryferami, przeróbka drewnianych osłon kaloryferów, montaż listew przypodłogowych...

 

                                        

         

Działalność charytatywna:

 

          W 2018 r. na działalność charytatywną Parafia nasza wydała    łącznie 4 580 zł.

Kwota ta obejmuje m. in. bezpośrednie zapomogi dla osób potrzebujących, dofinansowanie wakacyjnych wyjazdów dzieci i młodzieży na rekolekcje, na pokrycie kosztów związanych ze spotkaniem z okazji "Dnia chorych", dopłata do wynajmu autobusu na wyjazd do Wrocławia

 

 

                              Ofiary na Msze św. za dusze w czyśćcu:

 

          Z ofiar składanych do skarbonki na Msze św. za dusze w czyśćcu zostało w minionym roku odprawionych 12 Mszy św.

 

 

Podziękowania

 

          Składam tą drogą serdeczne podziękowania wszystkim Parafianom za poczucie odpowiedzialności za naszą świątynię, której wyrazem jest obecność na zgromadzeniach liturgicznych: na Eucharystii, na nabożeństwach, na modlitwie brewiarzowej.

- Bóg zapłać księżom, moim najbliższym współpracownikom ks. wikaremu Michałowi Palowskiemu, księżom kapelanom: ks .Andrzejowi Wieczorkowi i ks. dr Michałowi Orlikowi, naszemu seniorowi ks. dr Antoniemu Goranszczowi

- Bóg zapłać członkom Parafialnej Rady Duszpasterskiej za całą troskę o wzrost życia religijnego w naszej parafialnej wspólnocie i wszelkie inicjatywy "integrujące" naszą parafialną rodzinę (kolędowanie, wyjazdy, piknik rodzinny...). Wszystkim stowarzyszeniom i ruchom, członkom Żywego Różańca, oazie, grupie Odnowy w Duchu Świętym. Bóg zapłać Caritas Parafialnej za troskę o chorych, potrzebujących, za organizowanie Dnia Chorego w lutym i przed odpustem parafialnym. Bóg zapłać liturgicznej służbie ołtarza. Grupie biblijnej, która też animuje nasze niedzielne zgromadzenia liturgiczne.

- Bóg zapłać naszym PP. Katechetkom: P. Krystynie Włosińskiej-Solarek, P. Aleksandrze Brahlich i  P. Patrycji Grzesiak

- Bóg zapłać naszym organistom PP. Wojciechowi i Krzysztofowi Kempa, P. Rafałowi Wróblowi i P. Marcinowi Walkiewiczowi

- Bóg zapłać dzieciom za udział w roratach

- Bóg zapłać młodzieży za spektakl "Mały książę" i wszystkie inne inicjatywy, jak chociażby zainteresowanie różnymi duchowościami istniejącymi w Kościele.

  - Bóg zapłać nadzwyczajnym szafarzom Komunii św. za zanoszenie w niedziele Jezusa w Eucharystii do naszych chorych i osób starszych.

- Bóg zapłać naszym panom kościelnym PP. Jankowi, Czesławowi, Darkowi i Michałowi pełniącym dyżury w zakrystii i całą pracę przy kościele.

- Bóg zapłać P. Czesławowi Piątkowi za dekorację kościoła, troskę o kwiaty, budowę stajenki, Bożego Grobu i całą troskę o naszą świątynię

- Bóg zapłać P. Krystynie i P. Marii za ich ofiarną pracę na probostwie.

- Bóg zapłać za wszystkie ofiary złożone na funkcjonowanie parafii, na planowane remonty i inwestycje.

Bóg zapłać wszystkim parafianom za pomoc w jakikolwiek pracach.

Bóg zapłać wszystkim za wszystko!

 

                                                             Ks. Eugeniusz Krasoń

         

 

 

 

O g ł o s z e n i a  d u s z p a s t e r s k i e  (Święto Świętej Rodziny )

( 30 grudnia 2018 do 6 stycznia 2019 r. )      

 

          Liturgia dzisiejsza kieruje nasz wzrok ku Świętej Rodzinie Jezusa, Maryi i Józefa, która jest wzorem dla każdej ludzkiej rodziny i każdej chrześcijańskiej wspólnoty. Podczas tej Eucharystii gromadzimy się jako jedna Boża rodzina i pragniemy modlić się szczególnie w intencji naszych rodzin, aby kształtowały one swoją miłość i jedność na podobieństwo Świętej Rodziny z Nazaretu.

    Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na potrzeby naszej parafii. Bóg zapłać za wszystkie ofiary!

 

-------------------------------------

 

          Jutro ostatni dzień roku 2018 o godz. 17.00 zostanie odprawiona Msza św. w int. wszystkich parafian z okazji zakończenia Roku Pańskiego 2018. Po Mszy św. odprawimy nabożeństwo dziękczynne oraz przeprosimy Boga za popełnione grzechy.      

          We wtorek  1 stycznia 2019 r. Kościół oddaje cześć Świętej Bożej Rodzicielce. Jest to również Światowy  Dzień Modlitw o Pokój. Kolekta w tym dniu będzie przeznaczona na Wyższe Śląskie Seminarium Duchowne w Katowicach.

          W środę zapraszamy na Mszę św. na godz. 20.00 za wstawiennictwem św. Jana Pawła II w powierzanych przez nas intencjach

          W tym tygodniu przypadają: I czwartek, I piątek i I sobota miesiąca. Zapraszamy do jak najliczniejszego udziału we Mszy św. i do Komunii św.

          W czwartek od godz. 17.00 adoracja Najświętszego Sakramentu.

O godz. 19.00 kolejna edycja koncertu  "Betlejem w Spodku". Zostało nam jeszcze kilkanaście biletów, które można nabywać w zakrystii lub kancelarii. Cena 50, 60 lub 80 zł.

          W piątek o godz. 7.30 odprawimy nabożeństwo ku czci Najśw. Serca Pana Jezusa.

          W sobotę o godz. 7.30 nabożeństwo do Niepokalanego Serca NMP i Msza św. w int. członków Róż Różańcowych a po Mszy św. spotkanie opłatkowe dla wszystkich członków.

          W przyszłą niedzielę przypada uroczystość Objawienia Pańskiego, zwana też świętem Trzech Króli. W kościołach święcona jest kreda, którą zgodnie z pradawnym polskim zwyczajem na drzwiach naszych domów i mieszkań kreślimy pierwsze litery imion Mędrców ze Wschodu: Kacpra, Melchiora i Baltazara. Pragniemy przez to wyrazić, że jak kiedyś oni, tak i my teraz chcemy szukać Chrystusa i cieszyć się z Jego znalezienia. Oznakowanie w ten sposób drzwi naszych domów posiada rangę świadectwa wiary, wobec przychodzących do naszych domów.  Kolekta w tym dniu przeznaczona będzie na potrzeby misyjne Kościoła.

O godz. 12.00 w katedrze Chrystusa Króla w Katowicach uroczysta Msza św. dziękczynna z okazji  rocznicy święceń biskupich ks. abpa Wiktora Skworca oraz bpów Marka Szkudły i Adama Wodarczyka .

 

          Ogłoszenia komitetu organizacyjnego Parafialnej Rady Duszpasterskiej

 

 1. Serdecznie zapraszamy Małych i Dużych Parafian na tradycyjne kolędowanie, które odbędzie się 6.01.2019r (w święto Trzech Króli) po wieczornej Mszy Świętej przed naszym Kościołem. Jak co roku, aby umilić śpiewanie kolęd, prosimy o przyniesienie z sobą, w miarę możliwości, drobnych, słodkich poczęstunków. Kolędowanie połączone będzie z wręczeniem upominków za udział w tegorocznych Roratach dla naszych Najmłodszych.

 2. Zapraszamy całe Rodziny (dzieci z opiekunami), a także młodzież naszej parafii, do wzięcia udziału w wyjedzie weekendowo-integracyjnym do domu rekolekcyjnego Emaus w Koniakowie (gdzie gospodarzem jest nasz były wikary - ks. Jacek Staniec). Wyjazd organizowany jest w dniach 18 - 20.01.2019r. W programie wyjazdu planowany jest kulig, zabawa karnawałowa dla najmłodszych oraz inne atrakcje umilające wspólne spędzanie czasu. Koszt wyjazdu to 110 zł od osoby (wyżywienie i zakwaterowanie). Szczegóły oraz zapisy w zakrystii lub u naszego Szafarza p. Wojtka pod numerem telefonu 668662048.

   3. W dniu 02.02.2019r w restauracji „Stylowa” organizujemy kolejny Karnawałowy Bal Parafialny. Serdecznie zapraszamy do udziału. Gwarantujemy miłą atmosferę, dobrą muzykę i smaczne posiłki. Koszt udziału to 120 zł od osoby. Szczegóły oraz zapisy w zakrystii lub u naszych Szafarzy p. Michała (tel. 600 090 413) i Wojtka (tel. 668 662 048).

 

          W najbliższym czasie jest jeszcze wiele wolnych intencji m. in. w Nowy rok o godz.  12.00. Dobra okazja do prośby o Boże błogosł. w Nowym Roku. W następnych tygodniach stycznia prawie wszystkie intencje są wolne.

          Zarząd Główny Związku Górnośląskiego zaprasza członków i sympatyków na uroczyste kolędowanie przy żłóbku w bazylice w Panewnikach w dniu 5 stycznia (sobota) o godz. 16.00.

                   

          W ciągu całego tygodnia kontynuować będziemy odwiedziny duszpasterskie rodzin - kolędę:

 

Środa 2.1.2019r.               1. Jastrzębia , Wilcza, Pusta

Godz. 15:30                      2. Marmurowa, Zbożowa

 1. Kossaka

                                          

Czwartek 3.1.2019r.                    1. Łowiecka i Zdrojowa

Godz. 15:30                      2. Radockiego i Motyli,

 1. Łubinowa

 

Piątek 4.1.2019r.               1. Braci Wiechułów

Godz. 15:30                      2. Fabryczna /od początku/

 1. Fabryczna /od końca/

 

Sobota 5.1.1919r.              1. Poprzeczna 2a, 2b, 2c, 4a, 4b, 4c

Godz. 14:00                      2. Poprzeczna 18a, 18b, 20, 20a, 20b,

                                                  

 

Niedziela 6.1.2019r.                    1. Jankego /od początku do torów i Sadowa/

Godz. 14:00                      2. Jankego /od torów do Prusa i Konarskiego/

 1. Lechicka /od końca/

 

Kolęda dodatkowa dla tych parafian, którzy nie mieli okazji przyjąć kapłana w planowanym terminie będzie w niedzielę 20 stycznia.  Zgłoszenia przyjmujemy w zakrystii lub kancelarii.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W pierwszym dniu Nowego Roku pragniemy złożyć wszystkim Parafianom i Gościom uczestniczącym w dniu dzisiejszym w Eucharystii w naszym kościele serdeczne życzenia. Niech Bóg prowadzi nas w 2019 roku drogą łaski i pokoju, niech błogosławi naszej pracy i odpoczynkowi, niech będzie źródłem miłości i jedności naszych rodzin, niech darzy nas zdrowiem i wszelkim błogosławieństwem!

 

 

 

 

 

 

 

O g ł o s z e n i a  d u s z p a s t e r s k i e  ( IV Niedziela Adwentu )

( 23 do 30 grudnia 2018 r. )

 

          Kończy się nasze tegoroczne adwentowe oczekiwanie. Liturgia dzisiejsza kieruje nasz wzrok na Maryję, która uwierzyła w wypełnienie obietnicy Pańskiej. Uczmy się od Niej słuchania Słowa Bożego i wypełniania woli Bożej.    

          Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na potrzeby naszej parafii. Bóg zapłać za wszystkie ofiary.

                                         ------------------------------

 

          Zapraszamy dziś na godz. 16.30 na nieszpory niedzielne i na godz. 20.25 na czytanie Słowa Bożego, różaniec i Apel Jasnogórski.

W dniu jutrzejszym okazja do spowiedzi św. od godz. 7.30 do 11.00 i od 14.00 do 16.00. Jutro nie będzie  wieczornej Mszy św.             

          Jutro wieczorem zasiądziemy do wieczerzy wigilijnej. Ta wieczerza jest jedyną i wyjątkową w ciągu całego roku. Zadbajmy o to, by dzięki naszej wzajemnej miłości Jezus był obecny pomiędzy nami. Ten wieczór to niepowtarzalna okazja do pojednania między zwaśnionymi członkami rodziny i sąsiadami. Niech wigilijnej wieczerzy towarzyszy wspólna modlitwa, lektura Pisma św. o narodzeniu Zbawiciela świata skorzystajmy z Ewangelii, łamanie  opłatkiem i wspólny śpiew kolęd. Na stół wigilijny nie powinno się podawać napojów alkoholowych.

Wszystkich parafian zapraszamy na uroczystą Pasterkę o godz. 24.00, która zostanie odprawiona w int. wszystkich parafian. Zapraszamy już na godz. 23.30 na modlitewne czuwanie przed Pasterką przygotowane przez naszą młodzież. Kolekta w czasie pasterki przeznaczona jest na Fundusz Obrony Życia.

          We wtorek obchodzić będziemy Uroczystość Bożego Narodzenia. O godz. 16.15 odprawimy uroczyste Nieszpory kolędowe. Serdecznie zapraszamy do udziału wszystkich parafian.

          W środę obchodzimy święto świętego Szczepana Męczennika. Porządek Mszy św. jak w każdą niedzielę. Kolekta w drugi dzień Świąt przeznaczona jest na Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego. Po Mszy św. o godz. 10.00 zapraszamy dzieci do wspólnego kolędowanie przy stajence. Przynieście instrumenty muzyczne, by zagrać Nowonarodzonemu Zbawicielowi.

          W czwartek święto św. Jana Apostoła od godz. 17.00 adoracja Najświętszego Sakramentu.

W piątek Świętych Młodzianków. Zapraszamy dzieci na Mszę św. na godz. 10.00 i specjalne błogosławieństwo.

           

          W przyszłą niedzielę obchodzimy święto Świętej Rodziny. Jest ono szczególnym świętem rodzin chrześcijańskich.

          Od czwartku 27 grudnia kontynuujemy duszpasterskie odwiedziny rodzin - kolędę. Plan wywieszony jest w gablotkach. Kapłani przychodzą do naszych domów z Bożym błogosławieństwem dla naszych rodzin. Przygotowując się do tego spotkania z duszpasterzami pamiętajmy, że są oni " sługami Chrystusa i szafarzami wielorakiej łaski Bożej ". Ofiary składane kapłanom przy kolędzie przeznaczone są na nasze parafialne inwestycje. (Planujemy dalszą modernizację ogrzewania kościoła).  Jednak ofiary te nie są konieczne i nie muszą być składane. Ważniejszą sprawą jest to, by otworzyć kapłanowi drzwi mieszkania, aby mógł je pobłogosławić. Plan kolędy wywieszony jest w gablotce.

 

 

 

          Dla rodzin, które w wyznaczonym terminie nie mogą przyjąć kapłana, będzie kolęda dodatkowa w niedzielę 20 stycznia. Zgłoszenia należy składać w zakrystii lub w kancelarii.

          Najbliższe kolędy:

 

Czwartek 27.12.2018r.      1. Nad Jarem, Grzybowa, Kołłątaja                          

Godz. 15:30                      2. Legnicka  

 1. Rumiankowa i Liliowa

 

Piątek 28.12.2018r.           1. Jaśminowa i Jagodowa           

Godz. 15:30                      2. Odrodzenia /nieparzyste/ i Helska             

 1. Pszenna, Jarzębinowa          

                                          

Sobota 29.12.2018r           1. Wesoła /parzyste i nieparzyste/                                       

Godz. 14:00                      2. Olszynowa, Lawendowa, Macierzanki                             

 

Niedziela 30.12.2018r.      1. Odrodzenia /parzyste/                         

Godz. 14:00                      2. Stalowa, Sarmacka , Podlaska, Żużlowa

 1. Wapienna, Zaułek, Zwrotna, Kątowa

         

           W salce przy kościele można jeszcze zaopatrzyć się w opłatki wigilijne i świece Caritas w ramach Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom.

         

          Zachęcamy do czytania prasy katolickiej. Dzisiejszy numer Gościa Niedzielnego jest podwójny, w cenie 8 zł. Znajdziemy w nim obrazek z fragmentem Ewangelii i modlitwą przy stole wigilijnym.

 

Wszystkim Parafianom, wszystkim Gościom obecnym dziś w naszym kościele pragniemy złożyć serdeczne życzenia świąteczne. Niech nowonarodzony Zbawiciel świata napełni nasze serca taką radością, byśmy nigdy nadziei nie utracili i takim światłem, byśmy zawsze kroczyli drogami dobra i miłości.    

                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Drodzy Parafianie!

 

W I Niedzielę Wielkiego Postu pragnę Wam zaproponować łańcuch modlitwy wzajemnej
polegający na tym, że co tydzień będziemy się modlić za mieszkańców
konkretnej ulicy w naszej parafii. W tym celu został opracowany specjalny harmonogram.
Wielki Post jest ważnym okresem w roku liturgicznym, jest czasem wezwania do nawrócenia
i pogłębienia naszej wiary, do czynienia dobra. Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo
Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię! – mówi Jezus w dzisiejszej Ewangelii.
Krótko, ale konkretnie. Jezusowi na pustyni usługiwali aniołowie. My także możemy sobie
służyć i być dla siebie aniołami poprzez wzajemną modlitwę, życzliwy uśmiech i dobre
uczynki. Módlmy się też do swoich Aniołów Stróżów i prośmy, aby nam w tym wszystkim
pomagali. Kardynał Stefan Wyszyński pozostawił nam taką piękną myśl: Modlitwa wzajemna
jest błogosławioną więzią, która nigdy nie słabnie.
Mam nadzieję, że chętnie włączą się do tej modlitwy ludzie starsi, chorzy, może będą
pamiętać śpieszący się do pracy i matki krzątające się przy obiedzie dla rodziny. I tak
łańcuch modlitwy oplecie wszystkich, a nasza parafia stanie się naprawdę rodziną rodzin
o silnych więzach.
Ks. proboszcz Eugeniusz Krasoń


HARMONOGRAM MODLITWY WZAJEMNEJ
W NASZEJ PARAFIALNEJ WSPÓLNOCIE – 2018/2019


1. od 18 lutego do 24 lutego 2018 Borowej
2. od 25 lutego do 03 marca 2018 Braci Wiechułów
3. od 04 marca do 10 marca 2018 Fabrycznej
4. od 11 marca do 17 marca 2018 Glebowej
5. od 18 marca do 24 marca 2018 Grzybowej
6. od 25 marca do 31 marca 2018 Helskiej
7. od 01 kwietnia do 07 kwietnia 2018 Jagodowej
8. od 08 kwietnia do 14 kwietnia 2018 gen. Jankego
9. od 15 kwietnia do 21 kwietnia 2018 Jarzębinowej
10. od 22 kwietnia do 28 kwietnia 2018 Jastrzębiej
11. od 29 kwietnia do 05 maja 2018 Jaśminowej
12. od 06 maja do 12 maja 2018 Jaworowej
13. od 13 maja do 19 maja 2018 Jaworowej Tylnej
14. od 20 maja do 26 maja 2018 Kątowej
15. od 27 maja do 02 czerwca 2018 Kolejowej
16. od 03 czerwca do 09 czerwca 2018 Kołłątaja
17. od 10 czerwca do 16 czerwca 2018 Konarskiego
18. od 17 czerwca do 23 czerwca 2018 Koników Polnych
19. od 24 czerwca do 30 czerwca 2018 Kossaka
20. od 01 lipca do 07 lipca 2018 Krótkiej
21. od 08 lipca do 14 lipca 2018 Krynicznej
22. od 15 lipca do 21 lipca 2018 Lawendowej
23. od 22 lipca do 28 lipca 2018 Lechickiej
24. od 29 lipca do 04 sierpnia 2018 Legnickiej
25. od 05 sierpnia do 11 sierpnia 2018 Leśnej
26. od 12 sierpnia do 18 sierpnia 2018 Liliowej
27. od 19 sierpnia do 25 sierpnia 2018 Łowieckiej
28. od 26 sierpnia do 01 września 2018 Łubinowej
29. od 02 września do 08 września 2018 Macierzanki
30. od 09 września do 15 września 2018 Marmurowej
31. od 16 września do 22 września 2018 Motyli
32. od 23 września do 29 września 2018 Nad Jarem
33. od 30 września do 06 października 2018 Odrodzenia
34. od 07 października do 13 października 2018 Olszynowej
35. od 14 października do 20 października 2018 Poprzecznej
36. od 21 października do 27 października 2018 Prusa
37. od 28 października do 03 listopada 2018 Pszennej
38. od 04 listopada do 10 listopada 2018 Pustej
39. od 11 listopada do 17 listopada 2018 Radockiego
40. od 18 listopada do 24 listopada 2018 Rumiankowej
41. od 25 listopada do 01 grudnia 2018 Sadowej
42. od 02 grudnia do 08 grudnia 2018 Sarmackiej
43. od 09 grudnia do 15 grudnia 2018 Spokojnej
44. od 16 grudnia do 22 grudnia 2018 Spółdzielczości
45. od 23 grudnia do 29 grudnia 2018 Stalowej
46. od 30 grudnia 2018 do 05 stycznia 2019 Tyskiej
47. od 06 stycznia do 12 stycznia 2018 Wapiennej i Podlaskiej (1 dom)
48. od 13 stycznia do 19 stycznia 2019 Wesołej
49. od 20 stycznia do 26 stycznia 2019 Wilczej
50. od 27 stycznia do 02 lutego 2019 Worcella
51. od 03 lutego do 09 lutego 2019 Zadole
52. od 10 lutego do 16 lutego 2019 Zakątek
53. od 17 lutego do 23 lutego 2019 Zaułek
54. od 24 lutego do 02 marca 2019 Zbożowej
55. od 03 marca do 09 marca 2019 Zdrojowej
56. od 10 marca do 16 marca 2019 Ziołowej
57. 17 marca do 23 marca 2019 Żużlowej

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapamiętaj mnie (90 dni)