Ogłoszenia Parafialne

 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

 

XXIX Niedziela Zwykła - 17.10.2021 r.

 

Zgromadzeni na Eucharystii jako Kościół - wspólnota chcemy słuchać słowa Jezusa, który „nie przyszedł, aby Mu służono, lecz żeby służyć i dać swoje życie jako okup za wielu”. Pamiętając, że owocem Jego śmierci jest dar Ducha Świętego, prośmy o umiejętność aktywnego podjęcia odpowiedzialności za dobro Kościoła. Niech rozpoczynający się dzisiaj diecezjalny etap synodu zwołanego przez papieża Franciszka przyniesie błogosławione owoce.
Dzisiejsza kolekta jest kolektą na potrzeby naszej parafii. Bóg zapłać za każdy dar serca.

--------------------------------------------------

Dzisiaj w naszej wspólnocie parafialnej gościmy Wspólnotę Dobrego Pasterza z Katowic, która posługuje wśród zagubionych, uzależnionych i ubogich na czele z ojcem Andrzejem Kordkiem.

 

Dekretem Księdza Arcybiskupa z dniem 16 października 2021 roku został mianowany Kapelanem Szpitalnym w Specjalistycznym Szpitalu Wieloprofilowym ks. Marcin Niesporek. Życzymy Księdzu Marcinowi wielu łask Bożych w posłudze wobec chorych, cierpiących i pracowników służby zdrowia.

 

Zapraszamy dzisiaj o godz. 16.15 na Nabożeństwo Różańcowe.

 

W poniedziałek przypada święto św. Łukasza, patrona pracowników służby zdrowia. Pamiętajmy w naszych modlitwach o tych, którzy leczą i pielęgnują chorych.

 

We wtorek o godz. 19.30 zapraszamy do salki katechetycznej na spotkanie formacyjne rodziców dzieci z klas I i II Szkoły Podstawowej.

 

W czwartek o godz. 19.30 zapraszamy do salki katechetycznej na Krąg Biblijny.

 

Zapraszamy parafian na nabożeństwa Różańcowe w niedzielę o godz. 16.15, a w tygodniu o godz. 17.15.

 

Zapraszamy na pielgrzymkę do Sanktuarium Bożego Ciała w Jankowicach Rybnickich i do Sanktuarium Matki Boskiej Fatimskiej w Turzy Śląskiej w sobotę 23.10. o godz. 9.00. Zapisy w kancelarii oraz w zakrystii.

 

Kolekta w przyszłą niedzielę będzie przeznaczona będzie na misje.

 

Zachęcamy do lektury prasy katolickiej, która jest wystawiona na stoliku przy wyjściu z Kościoła. Dzisiaj w „Gościu Niedzielnym” przeczytamy m.in. o świętych nauczycielach oraz świadectwo amerykańskiego dziennikarza, który z islamu nawrócił się na katolicyzm.

 

 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

 

XXVIII Niedziela Zwykła - 10.10.2021 r.

 

Trudno wejść do królestwa Bożego tym, którzy w dostatkach pokładają ufność” – mówi Jezus do uczniów, zapraszając ich na drogę wewnętrznej wolności. Jego wyzwalające słowo dotyka i kształtuje także nasze serca. Otwórzmy je podczas tej Eucharystii na Boże działanie, aby z większym zaangażowaniem i hojnością kroczyć Jego drogami.
Dzisiejsza kolekta jest kolektą inwestycyjną na potrzeby naszej parafii. Bóg zapłać za każdy dar serca.

--------------------------------------------------

W sobotę 02.10.2021 r. zmarł ksiądz Andrzej Wieczorek, kapelan naszego szpitala. Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania tej uroczystości pogrzebowej w naszej parafii. Pamiętajmy o Nim w naszych modlitwach.

 

W dzisiejszą niedzielę obchodzimy Dzień Papieski. Z tej okazji przed kościołem odbywa się zbiórka na Fundację „Dzieło Nowego Tysiąclecia”

 

Zapraszamy dzisiaj o godz. 16.15 na Nabożeństwo Różańcowe.

 

W poniedziałek zapraszamy rodziców dzieci pierwszokomunijnych ze Szkoły Podstawowej nr 56, rodziców dzieci pierwszokomunijnych uczęszczających do szkół podstawowych poza naszą parafią oraz rodziców, którzy chcą posłać swoje dzieci do wczesnej Komunii Św. na spotkanie formacyjne o godz. 19.00 do salki katechetycznej.

 

We wtorek o godz. 19.30 zapraszamy do salki katechetycznej na katechezę o Eucharystii.

 

Msza w intencji nauczycieli, lekarzy i pielęgnarki odbędzie się w przyszłą niedzielę o godzinie 10.00 z racji Dnia Edukacji Narodowej, który będziemy obchodzić w czwartek 14.10. oraz Święta św. Łukasza patrona Służby Zdrowia, który będziemy obchodzić w poniedziałek 18.10.

 

W tym tygodniu przypada III piątek miesiąca. Zapraszamy na Nabożeństwo Miłosierdzia Bożego o godz. 7.30.

 

Zapraszamy parafian na nabożeństwa Różańcowe w niedzielę o godz. 16.15, a w tygodniu o godz. 17.15.

 

Zapraszamy na pielgrzymkę do Sanktuarium Bożego Ciała w Jankowicach Rybnickich i do Sanktuarium Matki Boskiej Fatimskiej w Turzy Śląskiej w sobotę 23.10. o godz. 9.00. Zapisy w kancelarii oraz w zakrystii.

 

W przyszłą niedzielę będziemy gościć w naszej parafii Wspólnotę Dobrego Pasterza z Koszutki.

 

Kolekta w przyszłą niedzielę będzie przeznaczona będzie na potrzeby naszej parafii.

 

W dniu 17 października 2021 roku (w niedziela) w godz.. 7.00 – 19.00 w naszej dzielnicy,

w tradycyjnych lokalach wyborczych, odbędą się wybory do Rady Jednostki Pomocniczej nr 19 Piotrowice – Ochojec. Szczegóły na gablotce.

 

Zachęcamy do lektury prasy katolickiej, która jest wystawiona na stoliku przy wyjściu z Kościoła. Dzisiaj w „Gościu Niedzielnym” przeczytamy m. in. o odradzającym się w Kościele stanie dziewic konsekrowanych oraz o rozpoczynającym się w Rzymie Synodzie Biskupów, który będzie przebiegał inaczej niż dotychczasowe.

 

 

Ze smutkiem zawiadamiamy, że 02.10 2021 roku Bóg powołał do siebie śp. księdza Andrzeja Wieczorka naszego kapelana.

 

Msza św. żałobna za śp. księdza Andrzeja odbędzie się w czwartek 07.10.2021 roku w naszym kościele pw. św. Jacka na Ochojcu o godz. 15.30. O godz. 15.00 odmówimy Różaniec Święty w Jego intencji.

 

Natomiast pogrzeb księdza Andrzeja odbędzie się w parafii pw. św. Franciszka w Miotku w piątek 08.10 o godz. 11.00.

 

Wyjazd na uroczystość pogrzebową do Miotka w piątek o godz. 9.30.

 

Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie, a światłość wieczna niechaj mu świeci. Amen.

 

 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

 

XXVII Niedziela Zwykła - 03.10.2021 r.

 

Eucharystia, na której się gromadzimy, jest pamiątką nowego przymierza ustanowionego przez Chrystusa. On sam przychodzi i chce towarzyszyć naszej pielgrzymce. Dziś zwraca naszą uwagę na relacje małżeńskie i rodzinne. Otwórzmy serca, aby Chrystus mógł nas dotknąć, uzdrowić i przemienić, kierując nasze kroki ku coraz bardziej dojrzałej miłości.
Dzisiejsza kolekta jest przeznaczona na Wyższe Śląskie Seminarium Duchowne. Bóg zapłać za każdy dar serca.

--------------------------------------------------

Witamy w naszej parafii stypendystów fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”. Młodzież po Mszach świętych przybliżą nam działalność fundacji oraz osobę św. Jana Pawła II.

 

Zapraszamy dzisiaj o godz. 16.30 na Nieszpory Niedzielne.

 

We wtorek o godz. 19.30 zapraszamy do salki katechetycznej na katechezę o „Zagrożeniach wiary”. Tematem będzie „Joga”.

 

W środę zapraszamy wszystkich chętnych na spotkanie Kręgu Biblijnego o godzinie 20.00 w salce katechetycznej.

 

W czwartek zapraszamy na adorację Najświętszego Sakramentu od godz. 17.00. W tym czasie

będzie okazja do spowiedzi świętej. Po Mszy Świętej wieczornej spotkanie grupy Odnowy w

Duchu Świętym.

 

Zapraszamy parafian na nabożeństwa Różańcowe w niedzielę o godz. 16.15, a w tygodniu o godz. 17.15. W tym tygodniu obchodzimy Pierwszy Czwartek miesiąca. Pamiętajmy w naszych modlitwach o kapłanach

 

W sobotę o godz. 9.00 zapraszamy dzieci na spotkanie Grupy Dzieci Maryi do salki katechetycznej.

 

W sobotę o godz. 10.30 zapraszamy członków Róż Różańcowych na pielgrzymkę Żywego Różańca do Rudy Śląskiej do parafii pw. św. Józefa. Zapisy w zakrystii.

 

Kolekta w przyszłą niedzielę będzie kolektą inwestycyjną na potrzeby naszej parafii.

 

W przyszłą niedzielę będziemy obchodzić kolejny Dzień Papieski. Z tej też okazji odbędzie się zbiórka pod kościołem na Fundację „Dzieło Nowego Tysiąclecia”.

 

W dniu 17 października2021 roku (w niedziela) w godz.. 7.00 – 19.00 w naszej dzielnicy , w tradycyjnych lokalach wyborczych, odbędą się wybory do Rady Jednostki Pomocniczej nr 19 Piotrowice – Ochojec. Szczegóły na gablotce.

 

Urząd Miasta Katowice informuje, że organizuje kampanię informacyjną pt. "nieTruj". Jednym z elementów kampanii będzie "smogobus", czyli mobilny punkt konsultacyjny, w którym m.in. będą udzielane informacje nt kampanii oraz będzie możliwość złożenia wniosku do Urzędu Miasta o dofinansowanie do wymiany nieekologicznego źródła ogrzewania.

W związku z powyższym wyznaczono termin postoju na parkingu przed naszym kościołem:

- w dniu 05.10.2021r. (wtorek) w godzinach 17:00 a 19:00.

 

Zachęcamy do lektury prasy katolickiej, która jest wystawiona na stoliku przy wyjściu z Kościoła. W dzisiejszym Gościu Niedzielnym polecamy szczególnie tekst prostujący nieprawdziwe informacje o autorze obrazu Jezusa Miłosiernego – Eugeniusza Kazimirowskim oraz rozmowę o niemieckiej drodze synodalnej.

 

 

 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

 

XXV Niedziela Zwykła - 19.09.2021 r.

 

Syn Człowieczy będzie wydany w ręce ludzi” – mówi Jezus w dzisiejszej Ewangelii, wskazując na cel swojej ziemskiej wędrówki. Jego przejście przez śmierć do chwały Ojca to droga pokory, na której przemienił tragiczne okoliczności swojego życia w dar. Zgromadzeni na Eucharystii, chcemy potwierdzić naszą decyzję pójścia za Chrystusem. Prośmy, aby przemieniał nasze życie i umocnił w nas postawę ofiarnej służby wobec bliźnich.
Dzisiejsza kolekta jest przeznaczona na Wydział Teologiczny na Uniwersytetu Śląskiego.

Za złożone ofiary składamy serdeczne Bóg zapłać.

--------------------------------------------------

Dziś Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu. Pamiętajmy w modlitwie o wszystkich

odpowiedzialnych za przekazywanie informacji.

 

Zapraszamy dzisiaj o godz. 16.30 na Nieszpory Niedzielne.

 

Zapraszamy kandydatów do bierzmowania z klas VIII na rozmowy przed rozpoczęciem drugiego roku przygotowania do bierzmowania, które będą miały miejsce w kancelarii parafialnej w

poniedziałek, czwartek i piątek od godziny 16.00 do 17.00.

 

W środę zapraszamy wszystkich chętnych na spotkanie Kręgu Biblijnego o godzinie 20.00 w salce katechetycznej.

 

W czwartek zapraszamy na adorację Najświętszego Sakramentu od godz. 17.00. W tym czasie

będzie okazja do spowiedzi świętej. Po Mszy Świętej wieczornej spotkanie grupy Odnowy w

Duchu Świętym.

 

Zapraszamy wszystkich członków Rady Parafialnej na spotkanie w czwartek 23.09.2021 r. o godz. 19.00 na probostwie.

 

Zapraszamy na pielgrzymkę do Krakowa, do grobu naszego patrona świętego Jacka w kościele Ojców Dominikanów. Wyjazd w sobotę 25.09. o godz. 9.00. Odwiedzimy także grób świętej Faustyny w Krakowie – Łagiewnikach. Zapisy w kancelarii oraz w zakrystii. Koszt 40 zł.

 

W przyszłą niedzielę 26 września swoje imieniny obchodzi ks. abp senior Damian Zimoń, a ks. Michał Orlik, kapelan szpitala obchodzi swoje urodziny. Zapraszamy na Mszę Świętą w intencji ks. Michała o godzinie 10.00.

 

Zapraszamy całą wspólnotę parafialną do udziału w zbiórce zużytego sprzętu elektrycznego i

elektronicznego (sprzęt RTV i AGD np. pralki, telewizory, komputery). Zbiórka będzie miała

miejsce przy garażu obok kościoła od dnia 20 września do dnia 2 października do godziny 11.00.

 

Kolekta w przyszłą niedzielę będzie przeznaczona na nasze potrzeby parafialne.

 

Zachęcamy do lektury prasy katolickiej, która jest wystawiona na stoliku przy wyjściu z Kościoła. W dzisiejszym Gościu Niedzielnym przeczytamy o aktualnych także dziś objawieniach Matki

Bożej w La Salette i bardzo mocne świadectwo więzionego wiele lat przez komunistów kard. Van Thuana.

Polecamy także wydanie specjalne Gościa Extra poświęcone nowym błogosławionym Kardynałowi Stefanowi Wyszyńskiemu i Matce Róży Czackiej. Cena 10 zł.

 

 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

 

Uroczystość N. M. P. Piekarskiej - 12.09.2021 r.

 

Dzisiaj pragniemy spotkać się z Jezusem w Eucharystii. Wypełniamy w ten sposób Jego pragnienie spotkania się z nami. Towarzyszy nam w tym spotkaniu Maryja, która nieustannie trwa przy

Jezusie wypełniając Jego wolę. Wpatrzeni w postawę Jej słuchania przeżyjmy owocnie to spotkanie z naszym Zbawicielem.

Dzisiejsza kolekta jest przeznaczona na potrzeby archidiecezji na działalność edukacyjno – wychowawczą wśród młodzieży archidiecezji w tym na utrzymanie kościoła akademickiego tzw. krypty katedry.

--------------------------------------------------

Dzisiaj po każdej Mszy Świętej zostanie przeprowadzona zbiórka jako pomoc materialna dla

cierpiącego ludu afgańskiego. Bóg zapłać za wszelkie ofiary.

W dniu dzisiejszym przeżywamy w naszej parafii dzień dziękczynienia Bogu za tegoroczne plony ziemi i za chleb powszedni. Msza Święta dziękczynna o godz. 10.00.

 

Zapraszamy dzisiaj o godz. 16.30 na Nieszpory Maryjne.

 

W tym tygodniu obchodzimy kwartalne dni modlitw za dzieci, młodzież i wychowawców.

 

W poniedziałek zapraszamy na Nabożeństwo Fatimskie o godz. 17.00 i na Mszę Świętą o godz. 18.00.

 

W poniedziałek zapraszamy rodziców dzieci pierwszokomunijnych ze Szkoły Podstawowej nr 56 na spotkanie organizacyjne o godz. 19.00 do salki katechetycznej.

We wtorek o godz. 19.15 spotkanie dla rodziców dzieci pierwszokomunijnych uczęszczających do szkół podstawowych poza naszą parafią i rodziców, którzy chcą posłać swoje dzieci do

wczesnej Komunii Św.

 

We wtorek będziemy przeżywać święto Podwyższenia Krzyża Świętego. W tym dniu poświęcimy krzyże. Zachęcamy do przyozdobienia naszych krzyży przydrożnych i w naszych domach.

 

W czwartek zapraszamy na adorację Najświętszego Sakramentu od godz. 17.00. W tym czasie

będzie okazja do spowiedzi świętej. Po Mszy Świętej wieczornej spotkanie grupy Odnowy w

Duchu Świętym.

 

W tym tygodniu przypada III piątek miesiąca. O godz. 7.30 odprawimy nabożeństwo do

Miłosierdzia Bożego.

 

Zapraszamy wszystkich członków Rady Parafialnej na spotkanie w czwartek 23.09.2021 r. o godz. 19.00 na probostwie.

 

Kolekta w przyszłą niedzielę będzie przeznaczona na Wydział Teologiczny na Uniwersytetu

Śląskiego.

 

Zachęcamy do lektury prasy katolickiej, która jest wystawiona na stoliku przy wyjściu z Kościoła. W dzisiejszym Gościu Niedzielnym przeczytamy o beatyfikacji kard. Stefana Wyszyńskiego i

matki Róży Czackiej.

Polecamy także wydanie specjalne Gościa Extra poświęcone nowym błogosławionym Kardynałowi Stefanowi Wyszyńskiemu i Matce Róży Czackiej. Cena 10 zł.

 

 

OGŁOSZENIA PARAFIALN

 

XXIII Niedziela Zwykła - 05.09.2021 r.

 

Na początku Mszy świętej, po uczynieniu znaku krzyża, kapłan przypomina o tym, że tu i teraz jest z nami Pan Bóg. Jest z nami, bo wykonujemy to, co jest Jemu miłe, czyli pełnimy Jego wolę. Jest z nami, bo każda Msza święta to zanurzenie w świętym czasie, który dotyka wieczności. W Bogu nie ma wczoraj, dziś, jutro. W Nim zawsze jest niezmienny czas teraźniejszy. Uczestnicząc w Mszy świętej, przebywamy w tym czasie, w którym jest Bóg.


Kolekta dzisiejsza ma charakter inwestycyjny i przeznaczona jest na parafialne potrzeby. Serdeczne Bóg zapłać za każdy złożony dar.

--------------------------------------------------

Zapraszamy dzisiaj o godz. 16.30 na Nieszpory Niedzielne.

Dzisiaj w katedrze odbywa się dzień wspólnoty Ruchu Światło – Życie.

 

W poniedziałek zapraszamy wszystkich chętnych na kurs Alpha. Spotkanie będzie miało miejsce w naszej kawiarence po Mszy świętej wieczornej.

W poniedziałek po Mszy Świętej spotkanie w salce katechetycznej grupy Odnowy w Duchu

Świętym.

 

W środę zapraszamy wszystkich chętnych na spotkanie Kręgu Biblijnego o godzinie 20.00 w salce katechetycznej.

 

W czwartek zapraszamy na adorację Najświętszego Sakramentu od godz. 17.00. W tym czasie będzie okazja do spowiedzi świętej.

 

W sobotę zapraszamy członków Róż Różańcowych po Mszy świętej na spotkanie do salki

katechetycznej.

W sobotę zapraszamy ministrantów i kandydatów na spotkanie o godzinie 10.00.

 

W przyszłą niedzielę pielgrzymka do sanktuarium N. M. P. w Pszowie.

 

W przyszłą niedzielę chcemy także podziękować Bogu za tegoroczne plony, za chleb powszechny. Serdecznie zapraszamy parafian na naszą parafialną Mszę Świętą dziękczynną o godzinie 10.00.

 

Kolekta w przyszłą niedzielę będzie przeznaczona na potrzeby archidiecezji na działalność edukacyjno – wychowawczą wśród młodzieży archidiecezji w tym na utrzymanie kościoła akademickiego tzw. krypty katedry.

Także w przyszłą niedzielę po każdej Mszy Świętej zostanie przeprowadzona zbiórka jako pomoc materialna dla cierpiącego ludu afgańskiego.

 

Zachęcamy do lektury prasy katolickiej, która jest wystawiona na stoliku przy wyjściu z Kościoła. W dzisiejszym Gościu Niedzielnym przeczytamy o tym, kto i w jakich warunkach koczuje na granicy polsko – białoruskiej czy o siostrach w różowych habitach.

Polecamy także wydanie specjalne Gościa Extra poświęcone nowym błogosławionym Kardynałowi Stefanowi Wyszyńskiemu i Matce Róży Czackiej. Cena 10 zł.

 

 

 

 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

 

XXII Niedziela Zwykła - 29.08.2021 r.

 

W dzisiejszej liturgii usłyszymy słowa świętego Jakuba, zachęcającego nas: „Wprowadzajcie słowo w czyn, a nie bądźcie tylko słuchaczami oszukującymi samych siebie”. Otwarci na działanie Boga w trakcie Eucharystii przyjmijmy Jego łaskę świadomie, by mogła owocować w naszym codziennym życiu.

 

Kolekta jest przeznaczona na nasze potrzeby parafialne. Serdeczne Bóg zapłać za każdy złożony dar.

--------------------------------------------------

 

Zapraszamy dzisiaj o godz. 16.30 na Nieszpory Niedzielne.

 

W tym tygodniu począwszy od środy Msze Święte będą odprawiane o godz. 8.00 i 18.00.

 

W środę rozpoczyna się nowy rok szkolny i katechetyczny. Zachęcamy, aby dzieci i młodzież rozpoczęły go razem z Panem Bogiem. Zapraszamy do sakramentu pokuty i pojednania i na Mszę Świętą, aby prosić o dary i owoce Ducha Świętego na czas roku szkolnego. Okazja do spowiedzi św. dzisiaj przed każdą Mszą Świętą oraz w poniedziałek i wtorek od godz. 17.30.

 

Msza Święta z okazji rozpoczęcia roku szkolnego w środę o godz. 8.00 w intencji uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących tj. dla V LO oraz dla SP nr 56. (okazja do spowiedzi od godz. 7.30)

 

Dzieci klas pierwszych zapraszamy wraz z rodzicami w piątek 3 września na Mszę Świętą szkolną o godz. 16.30. W czasie Mszy Świętej pobłogosławimy tornistry i przybory szkolne.

 

W poniedziałek zapraszamy wszystkich chętnych na kurs Alpha. Spotkanie będzie miało miejsce w naszej kawiarence po Mszy świętej wieczornej.

 

W tym tygodniu przypada I Czwartek, I Piątek i I Sobota miesiąca. Okazja do spowiedzi św. dla dorosłych w czwartek i piątek od godz. 17.00.

 

W czwartek zapraszamy na adorację Najświętszego Sakramentu od godz. 17.00. W czwartek o godz. 20.00 Msza Święta w powierzanych intencjach za wstawiennictwem św. Jana Pawła II.

 

W piątek o godz. 7.30 nabożeństwo ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa i na Mszę Świętą w intencji parafian.

 

W piątek o godz. 18.00 zapraszamy na Mszę Świętą w intencji Ks. Proboszcza Eugeniusza Krasonia z okazji jego urodzin.

 

W piątek po Mszy Świętej odbędzie się pierwsze po wakacjach spotkanie grupy Ruchu Światło – Życie. Zapraszamy do udziału w tych spotkaniach młodzież naszej parafii.

 

W sobotę zapraszamy o godz. 7.30 na nabożeństwo ku czci Niepokalanego Serca N. M. P.

 

W sobotę odwiedzimy chorych i starszych wiekiem parafian. Początek obchodu po Mszy Świętej porannej. Chorych i starszych wiekiem parafian prosimy zgłaszać w zakrystii lub w kancelarii.

 

W sobotę dzień modlitw o uświęcenie duchowieństwa. Pamiętajmy w modlitwach o kapłanach.

 

Pielgrzymka ministrantów do katedry odbędzie się we wtorek 31 sierpnia br. od godz. 10.

 

Odpowiadając pozytywnie na prośbę Wojewody Śląskiego informujemy, że w niedzielę 5 września przy parafii pw. św. Ludwika w Panewnikach będzie funkcjonował mobilny zespół szczepień. Osoby zainteresowane zachęcamy do skorzystania z działań na rzecz profilaktyki zdrowotnej i zaszczepienia się jednodawkową szczepionką Johnson & Johnson lub dwudawkową szczepionką Pfizer. Nie trzeba się rejestrować ani zapisywać na szczepienia – wystarczy przyjść z dowodem osobistym do mobilnego punktu szczepień, który będzie się znajdował przy (naszym) w/w kościele. Serdecznie zapraszamy.

 

Kolekta w przyszłą niedzielę będzie przeznaczona będzie na nasze parafialne inwestycje.

 

Zachęcamy do lektury prasy katolickiej, która jest wystawiona na stoliku przy wyjściu z Kościoła. W dzisiejszym Gościu Niedzielnym przeczytamy o tym, jak wyglądała edukacja w starożytnym Izraelu i do jakiej szkoły chodził Pan Jezus.

 

 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

 

XXI Niedziela Zwykła - 22.08.2021 r.

 

Każdy z nas otrzymuje wiele dobra i miłości od ludzi. Nie zawsze pamiętamy o tym, aby im podziękować. Zapominamy albo nie chcemy na to tracić czasu. Tymczasem okazywanie wdzięczności to część życia każdego człowieka. W każdą niedzielę, czyli w każdy Dzień Pański, mamy okazję do okazania wdzięczności Panu Bogu. To od Niego otrzymujemy dobro i miłość. Ta możliwość to Msza św., którą nazywamy Eucharystią. Eucharystia oznacza dziękczynienie!

Kolekta jest przeznaczona na nasze potrzeby parafialne. Serdeczne Bóg zapłać za każdy złożony dar.

--------------------------------------------------

Dziś odbywa się pielgrzymka kobiet i dziewcząt do M. B. Piekarskiej. Łączymy się w modlitwie z pielgrzymującymi do piekarskiego sanktuarium.

 

W poniedziałek i środę zapraszamy na modlitwę różańcową przed wystawionym Najświętszym Sakramentem o godz. 17.30 oraz na Msze świętą o godz. 18.00.

 

W czwartek zapraszamy na Adorację Najświętszego Sakramentu od godziny 17.00. W tym czasie będzie okazja do spowiedzi świętej.

 

Pielgrzymka ministrantów do katedry odbędzie się we wtorek 31 sierpnia br. od godz. 10.

 

Zachęcamy do lektury prasy katolickiej, która jest wystawiona na stoliku przy wyjściu z Kościoła. W dzisiejszym Gościu Niedzielnym przeczytamy wspomnienie o zmarłym arcybiskupie Henryku Hoserze oraz jak skutecznie przekazywać wiarę w rodzinie.

                     

 

 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

 

Odpust Parafialny ku czci Świętego Jacka – 15.08.2021 r.

 

Odpust parafiany to czas wielkiej łaski. Darowanie kar za grzechy odpuszczone w spowiedzi św. Chciejmy z tego wielkiego daru skorzystać i zjednoczyć się z Jezusem w Eucharystii. Wsłuchując się w słowo Boże rozważmy tajemnice życia Jezusa, Maryi i naszego patrona św. Jacka. Niech to przyczyni się do umocnienia naszej wiary i pomoże realizować powołanie bycia świadkiem Jezusa Chrystusa na wzór naszych dzisiejszych patronów.

Kolekta jest przeznaczona na nasze potrzeby parafialne. Serdeczne Bóg zapłać za ofiary.

--------------------------------------------------

W dniu dzisiejszym w naszym kościele możemy zyskać odpust zupełny, który możemy ofiarować za siebie lub za naszych zmarłych spełniając zwykłe warunki odpustu. Zapraszamy na Odpustowe Nieszpory Maryjne o godz. 16.30.

 

W poniedziałek z okazji naszego Odpustu Parafialnego zapraszamy na Mszę św. w intencji naszych zmarłych parafian o godz. 18.00. O godz. 17.30 Adoracja Najświętszego Sakramentu i Różaniec św. w intencji naszej parafii.

 

We wtorek przypada Uroczystość Św. Jacka naszego Patrona. Zapraszamy na Mszę św. o godz. 18.00.

 

W tym tygodniu przypada III piątek miesiąca. Zapraszamy na Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego o godzinie 7.30 i na Mszę św. ku czci Miłosierdzia Bożego.

 

W sobotę zapraszamy na Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia N. M. P. o godz. 7.30.

 

Zapraszamy na pielgrzymkę kobiet i dziewcząt do Piekar Śląskich, która odbędzie się w niedzielę 22 sierpnia. Z naszej parafii o godzinie 4.30 wyruszy piesza pielgrzymka do Sanktuarium Matki Bożej. Gromadzimy się przy naszym kościele. Zachęcamy do skorzystania z sakramentu pokuty i pojednania. Okazja do spowiedzi św. w sobotę od godz. 17.30

 

Dziękujemy wszystkim parafianom, którzy przyczynili się do uświetnienia naszego odpustu parafialnego. Dziękuję osobom, które porządkowały obejście naszego kościoła.

 

Zachęcamy do lektury prasy katolickiej, która jest wystawiona na stoliku przy wyjściu z Kościoła. W dzisiejszym Gościu Niedzielnym przeczytamy o tym, gdzie Maryja przebywała po wniebowstąpieniu Pana Jezusa i jak skończyło się Jej ziemskie życie.

 

Wszystkim parafianom i gościom życzymy obfitości łask Bożych płynących z uroczystości odpustowej ku czci św. Jacka. Niech nasz święty patron prowadzi nas w wierze i miłości do Jezusa.

 

 

XIX Niedziela Zwykła - 08.08.2021 r.

 

Przychodzimy do Chrystusa, naszego Lekarza duszy i ciała, aby w tej Eucharystii pokrzepić się Ciałem i Jego Krwią, a także nabrać sił do pielgrzymowania na tej ziemi w najbliższym tygodniu.
Chrześcijanin musi ciągle przychodzić do źródła Bożej łaski i miłości, aby czerpać jak najwięcej potrzebnych nadprzyrodzonych łask i darów. Otrzymujemy dziś w darze od Stwórcy Eucharystię, która nie tylko jest dla nas, ale również dla tych, którzy o niej tak często zapominają i ją lekceważą.

Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego.

--------------------------------------------------

Zapraszamy na Nieszpory niedzielne o godz. 16.30.

 

W piątek obchodzimy 13 dzień miesiąca sierpnia. Zapraszamy o godz. 17.00 na Nabożeństwo Fatimskie i na Mszę św. o godz. 18.00 w intencji członków Róż Różańcowych.

 

W przyszłą niedzielę w naszej parafii będziemy obchodzić Uroczystość odpustową ku czci św. Jacka, naszego patrona. Zapraszamy do udziału w sumie odpustowej o godz. 12.00. Po niej procesja z Najświętszym Sakramentem wokół naszego kościoła. O godz. 16.30 Nieszpory Maryjne. Kolekta w tym dniu będzie przeznaczona na nasze potrzeby parafialne.

W tym dniu także obchodzimy także Uroczystość Wniebowzięcia N. M. P. zwaną świętem Matki Bożej Zielnej. Zgodnie z tradycją będziemy błogosławić zioła i kwiaty przyniesionych przez wiernych do kościoła.

 

W związku z uroczystością odpustową w naszej parafii zgodnie z naszą tradycją w przeddzień odpustu czyli w sobotę o godz. 10.00 zapraszamy chorych i starszych wiekiem parafian na Msze św. sprawowaną w ich intencji. Prosimy członków rodzin lub sąsiadów o przywiezienie ich do kościoła. Przed Mszą św. o godz. 9.30 odmówimy różaniec św. i będzie okazja do spowiedzi św. W trakcie Mszy św. będzie udzielony sakrament Namaszczenia Chorych. Po Mszy św. zapraszamy na spotkanie do salki.

 

Po Mszy św. odwiedzimy chorych starszych wiekiem, którzy nie mogą przyjść do kościoła. Prosimy chorych i starszych wiekiem parafian zgłaszać w zakrystii lub kancelarii parafialnej.

 

Tegoroczna pielgrzymka kobiet i dziewcząt do Piekar Ślaskich odbędzie się w niedzielę 22 sierpnia.

 

Składamy serdeczne Bóg zapłać pani Krystynie Gańsiniec dotychczasowej gospodyni, za 18 lat pracy na probostwie w naszej parafii. Życzymy pani Błogosławieństwa Bożego, obfitości łask Bożych, zdrowia i pomyślności.

 

Odpowiadając pozytywnie na prośbę Wojewody Śląskiego informujemy, że w niedzielę 15 sierpnia przy parafii pw. św. Ludwika w Panewnikach będzie funkcjonował mobilny zespół szczepień. Osoby zainteresowane zachęcamy do skorzystania z działań na rzecz profilaktyki zdrowotnej i zaszczepienia się jednodawkową szczepionką Johnson & Johnson lub dwudawkową szczepionką Pfizer. Nie trzeba się rejestrować, ani zapisywać na szczepienia – wystarczy przyjść z dowodem osobistym do mobilnego punktu szczepień, który będzie się znajdował przy w/w kościele. Serdecznie zapraszamy.

 

Zachęcamy do lektury prasy katolickiej, która jest wystawiona na stoliku przy wyjściu z Kościoła. W Gościu Niedzielnym przeczytamy o historii św. Dominika założyciela Zakonu Kaznodziejskiego oraz o jak nowe wyzwania stoją przed głosicielami słowa Bożego.

 

    O g ł o s z e n i a  d u s z p a s t e r s k i e (18 Niedziela Zwykła)

(1 do 8 sierpnia 2021 r. )

           

          Przyszliśmy na niedzielną Eucharystię, aby spotkać się z Bogiem przez sakramentalne uobecnienie ofiary Jezusa Chrystusa. Wśród burz i niepokojów współczesnego życia potrzeba nam chwili ciszy, modlitwy i refleksji. Niech więc ta Eucharystia będzie dla nas oddechem wiary i pomocą do bezpośredniego kontaktu z Bogiem.

          Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na nasze parafialne inwestycje. Bóg zapłać za wszystkie ofiary złożone na ten cel.          

 

-----------------------------------------

           

          Bardzo serdecznie witamy Ks. Kazimierza Sobola, który dziś rozpoczyna posługę proboszcza - administratora naszej parafii. Chcemy wypraszać ks. Kazimierzowi obfitość łask Bożych  i darów Ducha Świętego w duszpasterskim posługiwaniu.

          Przy wyjściu z kościoła możemy złożyć ofiarę na pomoc poszkodowanym przez powodzie i nawałnice. Bóg zapłać za wszystkie ofiary.

          Zapraszamy dziś na Nieszpory Niedzielne na godz. 16.30

 

          We wtorek zapraszamy na godz. 20.00 na Mszę św. w powierzanych przez nas intencjach za wstawiennictwem św. Jana Pawła II.

 

          W środę przypada wspomnienie św. Jana Marii Vianneya, prezb., patrona proboszczów.

 

W  czwartek zapraszamy od godz. 17.00 do 18.00 na Godzinę Świętą - adorację  Najświętszego Sakramentu.

 

W piątek 6 sierpnia przypada Święto Przemienienia Pańskiego. Zapraszamy na godz. 7.30 na nabożeństwo ku czci Najśw. Serca Pana Jezusa i Mszę św. w int. parafian

         

                    Tegoroczny odpust parafialny ku czci naszego patrona św. Jacka. będziemy świętować w Uroczystość Wniebowzięcia NMP tj. w niedzielę 15 sierpnia.

 

          Tegoroczna pielgrzymka kobiet i dziewcząt do Piekar Śl. odbędzie się w niedzielę 22  sierpnia.

         

            Na stoliku przy wyjściu z kościoła wystawiona jest prasa katolicka. Zapraszamy do wakacyjnej lektury szczególnie Gościa Niedzielnego.

 

            Przekroczyliśmy już półmetek wakacji dlatego serdecznie witamy parafian, którzy powrócili już z letniego wypoczynku, a tym, którzy wybierają się jeszcze na urlop życzymy na ten czas radości, słonecznych dni i Bożego pokoju.

 

 

 


 

 

 

O g ł o s z e n i a   d u s z p a s t e r s k i e  ( 17 Niedziela Zwykła )

( 25 lipca do 1 sierpnia 2021 r. )

 

          Każdy człowiek pragnie osiągnąć w swoim życiu pełnię szczęścia. Poszukuje czegoś, co nada sens jego istnieniu, dzięki czemu będzie mógł kiedyś powiedzieć, że nie żałuje  radosnych i trudnych dni. Gdy odnajdzie tę wartość, poświęca dla niej wszystko. Bóg powołuje każdego z nas do odnalezienia tej wartości, jaką jest przebywanie w Jego obecności. Przeżyjmy na tej Eucharystii radość zjednoczenia z  Chrystusem!

          Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest potrzeby Centrum Duchowości Wspólnotowej dla Księży i Kleryków w ośrodku Ruchu Focolari w Mariapoli Fiore. Bóg zapłać za wszystkie ofiary!

 

-----------------------------------------

 

 

          Dziś wspominamy św. Krzysztofa - patrona kierowców. Po każdej Mszy św. będziemy błogosławić kierowców i samochody. Można złożyć ofiarę na Miva Polska - na środki transportu dla polskich misjonarzy.     

Zapraszamy w dzisiejszą niedzielę na godz. 16.30 na nieszpory niedzielne.  

 

W poniedziałek przypada wspomnienie  św. Joachima i Anny, rodziców NMP.

 

W czwartek wspomnienie św. Marty od godz. 17.00 zapraszamy na adorację Najświętszego Sakramentu.

 

W sobotę przypada wspomnienie św. Ignacego z Loyoli

 

          Ks. Kazimierz Sobol w przyszła niedzielę rozpoczyna posługę duszpasterską w naszej Parafii jako proboszcz - administrator. W czasie Mszy św. o godz. 12.00 zostanie wprowadzony w urząd administratora naszej parafii. Chcemy prosić dla niego o Boże błogosławieństwo i światło Ducha Świętego w jego pracy duszpasterskiej.

 

         

 

 

O g ł o s z e n i a   d u s z p a s t e r s k i e  ( 16 Niedziela Zwykła )

( 18 do 25 lipca  2021 r. )

 

            Każdy człowiek pragnie osiągnąć w swoim życiu pełnię szczęścia. Poszukuje czegoś, co nada sens jego istnieniu, dzięki czemu będzie mógł kiedyś powiedzieć, że nie żałuje  radosnych i trudnych dni. Gdy odnajdzie tę wartość, poświęca dla niej wszystko. Bóg powołuje każdego z nas do odnalezienia tej wartości, jaką jest przebywanie w Jego obecności. Przeżyjmy na tej Eucharystii radość zjednoczenia z  Chrystusem!

            Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na potrzeby naszej parafii. Bóg zapłać za wszystkie ofiary!

 

-----------------------------------------

 

            Wakacyjny porządek Mszy św.:  w tygodniu od poniedziałku do czwartku jest tylko Msza św. o godz. 18.00.

 

            Zapraszamy w dniu dzisiejszym na godz. 16.30 na nieszpory niedzielne.

 

 

W czwartek przypada święto św. Marii Magdaleny.  Od godz. 17.00 zapraszamy na adorację Najświętszego Sakramentu.

 

W piątek przypada święto św. Brygidy, zak., patronki Europy.

 

W sobotę przypada wspomnienie św. Kingi, dz.

 

            W przyszłą niedzielę wspominamy św. Krzysztofa, patrona kierowców; w związku z tym w przyszłą niedzielę po każdej Mszy św. udzielać będziemy błogosławieństwa kierowcom i pobłogosławimy samochody.

 

Podczas Mszy św. o godz. 10.00 pożegnamy ks. prob. Eugeniusza Krasonia, który 31 lipca 2021 kończy posługę duszpasterską w naszej parafii i odchodzi na emeryturę. Życzymy mu Bożego błogosławieństwa i światła Ducha Świętego w dalszej posłudze kapłańskiej.

 

W przyszłą niedzielę po raz pierwszy obchodzić będziemy Światowy Dzień Dziadków i Osób Starszych pod hasłem „Ja jestem z tobą przez wszystkie dni” (por. Mt 28,20) Zapraszamy wszystkich dziadków i seniorów naszej parafii na Mszę św. w ich intencji również na godz. 10.00.

 

            Kolekta w przyszłą niedzielę będzie przeznaczona na potrzeby Centrum Duchowości Wspólnotowej dla Księży i Kleryków w ośrodku Ruchu Focolari w Mariapoli FIORE, w którym to ks. prob. Eugeniusz będzie kontynuował swoją posługę kapłańską.

 

Wszystkim wyjeżdżającym na wakacje i urlopy życzymy miłego wypoczynku

i zapewniamy o modlitwie w naszym kościele.

 

 

 

O g ł o s z e n i a  d u s z p a s t e r s k i e  (14 Niedziela Zwykła)

(11 - 18 lipca 2021 r.)

 

          Po trudach całego tygodnia Bóg daje nam przeżywać dzień święty, w którym gromadzimy się na Eucharystii, by odkrywać na nowo i przeżywać z wiarą tajemnicę obecności Jezusa poród nas. Niech nasze święte zgromadzenie będzie uwielbieniem Pana, który przychodzi do nas, aby wspomagać tych, którzy Mu uwierzą.

Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na potrzeby Wyższego Śląskiego Seminarium duchownego w Katowicach. Bóg zapłać za wszystkie ofiary.

 ---------------------------

 

          W dniu dzisiejszym zapraszamy na nieszpory niedzielne na godz. 16.30          

 

          Wakacyjny porządek Mszy św.: w tygodniu od poniedziałku do czwartku nie ma Mszy św. o godz.  8.00  

         

We wtorek  przypada wspomnienie św. pustelników Andrzeja Świerada i Benedykta.

O godz. 17.00 Nabożeństwo Fatimskie a po nim Msza św. w int. członków Żywego Różańca. Zapraszamy do udziału.

 

W czwartek wspomnienie św. Bonawentury, bpa i dK.  Zapraszamy dzieci, które pozostały w domu na godz. 18.00 na Mszę św. Od godz. 17.00 do 18.00 będzie okazja do prywatnej adoracji  Najświętszego Sakramentu.

 

W piątek Wspomn. NMP z Góry Karmel. O godz. 7.30 odprawimy nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego.

W sobotę o 7.30 odśpiewamy Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP

         

 

                                                                                          

          Wszystkim wyjeżdżającym na wakacje i urlopy życzymy miłego wypoczynku

i zapewniamy o modlitwie w naszym kościele.

 

 

 

O g ł o s z e n i a  d u s z p a s t e r s k i e  (14 Niedziela Zwykła)

(4 - 11 lipca 2021 r.)

 

            Po trudach całego tygodnia Bóg daje nam przeżywać dzień święty, w którym gromadzimy się na Eucharystii, by odkrywać na nowo i przeżywać z wiarą tajemnicę obecności Jezusa poród nas. Niech nasze święte zgromadzenie będzie uwielbieniem Pana, który przychodzi do nas, aby wspomagać tych, którzy Mu uwierzą.

Kolekta dzisiejsza ma charakter inwestycyjny i przeznaczona jest na nasze parafialne potrzeby. Bóg zapłać za wszystkie ofiary.

 ---------------------------

 

          W dniu dzisiejszym zapraszamy na nieszpory niedzielne na godz. 16.30.

 

          Przypominamy  wakacyjny porządek Mszy św. - w tygodniu od poniedziałku do czwartku wypada Msza św. o godz. 8.00.

 

            We wtorek, 6 lipca przypada święto patronalne Apostolstwa Chorych. Pamiętamy o naszych chorych w modlitwie. W tym dniu odbędzie się ogólnopolska pielgrzymka Apostolstwa Chorych na Jasną Górę. Msza św. o godz. 11.00.

 

          Kolekta w przyszłą niedzielę będzie przeznaczona na potrzeby Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Katowicach.

 

W  czwartek przypada wspomnienie św. Jana z Dukli . Zapraszamy dzieci, które pozostały w domu na godz. 18.00 na Mszę św. Od godz. 17.00 do 18.00 będzie okazja do prywatnej adoracji  Najświętszego Sakramentu.

           

            Wszystkim wyjeżdżającym na wakacje i urlopy życzymy miłego wypoczynku

i zapewniamy o modlitwie w naszym kościele.

 

 

 

 

O g ł o s z e n i a  d u s z p a s t e r s k i e  ( XIII Niedziela Zwykła )
27 czerwca  - 4 lipca 2021 r. 

 

Bóg jest Panem naszego życia i śmierci. Powołał On każdego człowieka do udziału w swoim niezniszczalnym i wiecznym życiu. Dla ludzi wierzących cierpienie i śmierć, których doświadczają, mogą zostać przemienione na miarę ufności i wiary, z jaką przyjmują Słowo Boże. Eucharystia, którą wspólnie celebrujemy, stanowi zadatek życia wiecznego.  Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na nasze parafialne potrzeby. Bóg zapłać za wszystkie ofiary! 

 

---------------------------

W dniu dzisiejszym zapraszamy na nieszpory niedzielne na godz. 16.30.  

Dzisiaj po raz ostatni była celebrowana dodatkowa Msza św. o godz. 11.00. W przyszłą niedzielę już jej nie będzie. Wakacyjny porządek Mszy św. będzie wprowadzony od przyszłego tygodnia. 

We wtorek przypada Uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła. W tym dniu kolekta jest przeznaczona na Stolicę Apostolską jako tzw. świętopietrze W tym tygodniu przypada I czwartek, I piątek i I sobota miesiąca lipca. Zapraszamy do liczniejszego udziału we Mszy św. w te dni.  

Dzieci zapraszamy w ciągu wakacji na Mszę św. w czwartki o godz.18.00.Od godz. 17.00 do 18.00 zapraszamy na adorację Najśw. Sakramentu.

W I piątek o 7.30 odprawimy nabożeństwo ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa. Po nabożeństwie Msza św. w int. Parafian.W piątek 2 lipca zapraszamy na Mszę św. za wstawiennictwem św. Jana Pawła II w powierzanych przez nas intencjach na godz. 20.00.

W sobotę odwiedzimy naszych chorych i osoby starsze zanosząc im Komunię św. Prosimy ich adresy zgłaszać w zakrystii lub kancelarii parafialnej. Następne odwiedziny będą w sobotę przed odpustem.

Kolekta w przyszłą niedzielę będzie miała charakter kolekty inwestycyjnej i przeznaczona będzie na nasze parafialne potrzeby.

Dzieciom, młodzieży i wszystkim Parafianom życzymy pięknego, pełnego radości i Bożego błogosławieństwa wypoczynku wakacyjnego.

 

 

 

 

O g ł o s z e n i a  d u s z p a s t e r s k i e  ( XII Niedziela Zwykła )

( 20 do 27 czerwca 2021 r. )

 

          Jako dzieci jednego Ojca stajemy przed Jego obliczem, by wobec trudności dnia codziennego prosić o Bożą pomoc i opiekę. Nasze kroczenie drogą miłości i świętości napotyka na wiele przeszkód. W sytuacji własnej niemocy i słabości doświadczamy, że tylko Pan jest mocą swojego ludu. Odnówmy naszą ufność w opiekę Bożej Opatrzności.

          Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na potrzeby naszej parafii. Bóg zapłać za wszystkie ofiary!

 

------------------------------

 

          Zapraszamy dziś na godz. 16.30 na nieszpory niedzielne

 

          W czwartek w Uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela od godz. 17.00 do 18.00 adoracja Najświętszego Sakramentu.

 

          W piątek o godz. 8.00 Msza św. w intencji młodzieży uczęszczającej do VIII LO i uczniów SP nr 56 oraz w int. nauczycieli i profesorów z ok. zakończenia roku szkolnego. Okazja do spowiedzi przed wakacjami w czwartek od 17.00 oraz w piątek od godz. 7.30

 

          W piątek o godz. 18.00 ks. Bp Marek Szkudło udzieli sakramentu bierzmowania naszej młodzieży.  Próba liturgiczna dla młodzieży i świadków bierzmowania będzie we wtorek o godz. 19.00. Okazja do spowiedzi w czwartek od godz. 17.00.

 

          W sobotę 26 czerwca przypada  w naszej parafii dzień wieczystej adoracji Najśw. Sakramentu. Przez cały dzień prosimy, by przychodzić na adorację Jezusa -Eucharystię.

          W sobotę swoje urodziny obchodzi ks. Michał Palowski. O godz. 18.00 zostanie odprawiona Msza św. w jego intencji. Serdecznie zapraszamy do udziału. Ks. Michałowi chcemy wypraszać Boże błogosławieństwo i dary Ducha Świętego.

 

          Szkoła Ewangelizacji Cyryl i Metody wysyła w lipcu 4 osoby na roczne misje ewangelizacyjne do Ghany na zaproszenie tamtejszego biskupa. W przyszłą niedzielę członkowie tej wspólnoty przed kościołem będą zbierali ofiary na pokrycie kosztów wyjazdu (szczepienia, ubezpieczenia, przelot...)

         

          Prosimy rodziców wysyłających dzieci na kolonie i obozy letnie, by kierowali do kierownictwa sformułowane na piśmie żądanie, aby dzieciom umożliwiono spełnienie praktyk religijnych, a szczególnie udział w niedzielnej Mszy św.

 

          Informujemy Parafian, że dekretem ks. Arcybiskupa z dniem 31 lipca 2021 ks. prob. Eugeniusz Krasoń zostaje zwolniony z urzędu proboszcza  w naszej parafii i przeniesiony na emeryturę. Z dniem 1 sierpnia br. funkcję administratora parafii obejmie ks. Kazimierz Sobol, dotychczasowy wikariusz w Parafii św. Józefa na Załężu.

 

 

 

 

 

 

 

O g ł o s z e n i a  d u s z p a s t e r s k i e  ( XI Niedziela Zwykła )

( 13 do 20 czerwca 2021 r. )

 

          Zostawiliśmy nasze codzienne troski, aby wspólnie uczestniczyć w Uczcie Eucharystycznej. Przez swoją obecność, słuchanie słowa Bożego i udział w łamaniu chleba pragniemy budować Kościół, który tu i teraz ciągle na nowo się aktualizuje i wzrasta.

          Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na nasze Wydział Teologiczny UŚ. Bóg zapłać za wszystkie ofiary!

 

--------------------------------

 

          Zapraszamy w dniu dzisiejszym na godz. 16.00 na Nabożeństwo Fatimskie.

 

          W czwartek w liturgiczne wspomnienie św. Brata Alberta Chmielowskiego od godz. 17.00 Adoracja Najśw. Sakramentu.

 

          W piątek o godz. 7.30 odprawimy nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego. Po nim Msza św. w int. parafian.

 

          W sobotę o 7.30 odśpiewamy godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP.      

         

           

         

 

 

 

 

O g ł o s z e n i a  d u s z p a s t e r s k i e  ( 10 Niedziela zwykła )

(6 do 13 czerwca 2021 r. )

 

          Po całotygodniowym trudzie gromadzimy się na Eucharystii, by przedstawić Panu samych siebie ze wszystkimi radościami i smutkami. Prosimy Chrystusa, by umocnił nas w codziennym dawaniu świadectwa. Nie zawsze bowiem spotykamy się ze zrozumieniem u innych. Również Jezus nie był zrozumiany przez współczesnych.

          Kolekta dzisiejsza jest kolektą inwestycyjną i przeznaczona jest na potrzeby naszej parafii. Bóg zapłać za wszystkie ofiary.

 

------------------------------

 

         

          Zapraszamy dziś na godz. 16.30 na Nabożeństwo ku czci Najśw. Serca Pana Jezusa połączone z procesją eucharystyczną.

          Do piątku włącznie po wieczornej Mszy św. odprawiać będziemy nabożeństwa ku czci Serca Pana Jezusa z procesją z Najświętszym Sakramentem dookoła kościoła. Prosimy dzieci wczesnokomunijne i pierwszokomunijne o przychodzenie w strojach komunijnych. Dziewczynki prosimy o sypanie kwiatków przed Najśw. Sakramentem.

 

          W czwartek od godz. 17.00 do 18.00 adoracja Najświętszego Sakramentu.

 

          W piątek obchodzimy Uroczystość Najśw. Serca Pana Jezusa. O godz. 7.30 odprawimy nabożeństwo do Najśw. Serca PJ z Aktem poświecenia rodzaju ludzkiego  Najśw. Sercu. Młodzież, szczególnie kandydatów do sakramentu bierzmowania zapraszamy na Mszę św. i nabożeństwo na godz. 18.00. Po Mszy św. spotkania formacyjne. Bierzmowanie w naszej parafii odbędzie się w piątek 25 czerwca o godz. 18.00.

 

          W sobotę przypada wspomnienie Niepokalanego Serca NMP.

 

            W przyszłą niedzielę zapraszamy na godz. 16.00 na Nabożeństwo Fatimskie.

 

O g ł o s z e n i a  d u s z p a s t e r s k i e  (Uroczystość Trójcy Przenajświętszej)

(30 maja do 6 czerwca 2021 r. )

 

          Przeżywamy dziś uroczystość Trójcy Przenajświętszej. Chcemy rozważać tajemnicę Boga, który będąc jednością jest zarazem doskonałą wspólnotą Trzech osób zjednoczonych w bezgranicznej miłości. Aby mieć udział w tej wspólnocie, również gromadzimy się jako wspólnota - Kościół i budujemy naszą wzajemną miłość, na wzór miłości Osób Boskich.

Duchowo łączymy się z mężczyznami i młodzieńcami, którzy zgromadzili się dziś na piekarskim wzgórzu u Matki Miłości i Sprawiedliwości Społecznej. Niech ta pielgrzymka zaowocuje wielkim dobrem duchowym w ich życiu.

          Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na potrzeby naszej parafii. Bóg zapłać za wszystkie ofiary!

 

------------------------------------

 

          W dzisiejszą niedzielę kończy się czas przeznaczony przez Kościół dla odbycia spowiedzi wielkanocnej.

          Serdecznie zapraszamy dziś na godz. 16.30 na nabożeństwo majowe.

          W środę o godz. 20.00 Msza św. w powierzanych przez nas intencjach za wstawiennictwem św. Jana Pawła II. Zapraszamy do udziału.

          W czwartek przypada uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej - składamy publiczne świadectwo swej wiary i pobożności wobec Najświętszego Sakramentu przez udział w procesji eucharystycznej. W naszej parafii procesja z Najświętszym Sakramentem wyruszy z kościoła po Mszy św. o godz. 10.00 i przejdzie ulicami: Prusa, Legnicką, Glebową, Wesołą, Odrodzenia i Leśną.

          Ołtarze zostaną ustawione: I.   ul. Prusa

  1. ul. Legnickiej

                                                   III. ul. Odrodzenia

  1. przy kościele

          O przygotowanie ołtarzy prosimy mieszkańców okolicznych domów i sąsiadów. Zachęcamy wszystkich do włączenia się w przygotowanie ołtarzy. Prosimy równocześnie mieszkańców ulic, którymi przechodzić będzie procesja o udekorowanie okien swoich domów. Zarówno  udział w procesji jak i te nasze dekoracje  będą wyrazem naszej wiary i czci wobec Najświętszego Sakramentu. Do wszystkich Parafian zwracamy się z prośbą o przyniesienie kwiatów do dekoracji ołtarzy. Do tradycji procesji Bożego Ciała należy i to, że dziewczynki ubrane w białe sukienki rzucają kwiaty przed Najświętszym Sakramentem. Dzieci wczesnokomunijne i pierwszokomunijne prosimy, by przyszły na procesję w strojach komunijnych.

          Okazja do spowiedzi św. przed Bożym Ciałem w środę od godz. 17.00 dla dzieci kl. III i IV, od godz. 17.30 dla klas starszych i dla dorosłych.

 

          W oktawie Bożego Ciała po wieczornej Mszy św. odprawiać będziemy nabożeństwa ku czci Serca Pana Jezusa z procesją z Najświętszym Sakramentem dookoła kościoła.

 

          W tym tygodniu przypadają I piątek i I sobota miesiąca. Rano o 7.30 w piątek nabożeństwo do Najśw. Serca Jezusa i Msza św. za parafian. Dzieci zapraszamy na Mszę św. szkolną w I piątek o godz. 16.30. Od 16.00 okazja do spowiedzi.

         

          W sobotę odwiedzimy też naszych chorych i osoby starsze zanosząc im Komunię św. Prosimy ich adresy zgłaszać w zakrystii lub kancelarii parafialnej.       

          Kolekta w przyszłą niedzielę będzie miała charakter inwestycyjny i przeznaczona będzie na nasze parafialne inwestycje.

 

         

         

 

 

O g ł o s z e n i a  d u s z p a s t e r s k i e  (Zesłanie Ducha Świętego)

23  do 30 maja  2021 r. )

 

          Duch Święty uzdolnił apostołów do głoszenia Ewangelii i zjednoczył ludzi różnych narodów i języków w wyznawaniu tej samej wiary, tworząc w ten sposób Chrystusowy Kościół. Również i my, po czasie modlitewnego oczekiwania, przeżywamy uroczystość Zesłania Ducha Świętego, który umacnia naszą wiarę, jednoczy nas we wspólnocie Kościoła i uzdalnia nas do apostołowania w dzisiejszym świecie, tak, aby wszystkie ludy i narody mogły zjednoczyć się wokół Chrystusa..

          Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na potrzeby naszej parafii. Bóg zapłać za wszystkie ofiary!

 

---------------------------------

 

           W dzisiejszą uroczystość można zyskać odpust zupełny odmawiając publicznie  hymn "Przybądź Duchu Stworzycielu" i spełniając zwykłe warunki odpustu.

W dniu dzisiejszym zapraszamy na godz. 16.30 na nabożeństwo majowe.

 

          Jutro obchodzimy święto NMP Matki Kościoła. Jest to również Misyjny Dzień Chorych, dlatego powierzmy sprawy misji naszym chorym i zachęcamy do ofiarowania swoich cierpień w intencji misji. Chociaż jest to dzień pracy uszanujmy świąteczny charakter tego dnia przez udział we Mszy św. Msze św. w naszym kościele będą celebrowane o godz. 8.00 i 18.00. O godz. 17.30  nabożeństwo majowe - zapraszamy do udziału - również w ciągu całego tygodnia.

Jutro przypada także dzień modlitw za Kościół w Chinach

 

          W czwartek obchodzimy święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana. Pamiętamy w modlitwie o powołanych i módlmy się o nowe powołania kapłańskie, misyjne i zakonne. Od godz. 17.00 okazja do adoracji Najświętszego Sakramentu. W ramach nabożeństw majowych rozpoczynamy triduum modlitewne przygotowujące do niedzielnej pielgrzymki do Piekar Śl.

 

          Przyszła niedziela:

          Doroczna pielgrzymka mężczyzn i młodzieńców do MB Piekarskiej. Od środy można odbierać opaski, które są wejściówkami na piekarskie wzgórze, do odpowiedniego sektora. Okazja do spowiedzi św. dla pielgrzymów w sobotę od godz. 17.00

          Uroczystość Trójcy Przenajświętszej. W tym dniu kończy się okres spowiedzi św. i Komunii wielkanocnej. Zapewne są wśród nas tacy, którzy zaniedbując przykazanie kościelne nie pojednali się jeszcze z Bogiem. Bóg cierpliwie i z miłością czeka! Można ten obowiązek spełnić jeszcze w tym tygodniu. Okazja do spowiedzi św. codziennie łącznie ze Mszą św. i w sobotę od godz. 17.00.

 

          W tym roku w Uroczystość Najśw. Ciała i Krwi Chrystusa tj. 3 czerwca odbędzie się tradycyjna procesja z Najświętszym Sakramentem. Procesja  wyruszy z kościoła po Mszy św. o godz. 10.00 i przejdzie ulicami: Prusa, Legnicką, Glebową, Wesołą, Odrodzenia i Leśną.

          Ołtarze zostaną ustawione: I.   ul. Prusa

  1.   ul. Legnickiej

                                                   III. ul. Odrodzenia

  1. przy kościele

          O przygotowanie ołtarzy prosimy mieszkańców okolicznych domów i sąsiadów.

 

         

 

 

 

 

 

 

 O g ł o s z e n i a d u s z p a s t e r s k i e (Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego)

( 16 do 23 maja 2021 r.)

  

 

 

          Świętujemy dzisiaj Wniebowstąpienie Jezusa. Ten dzień napełnia nas radością, gdyż Chrystus przebywając w chwale nieba, wzywa nas do dawania świadectwa w miejscach gdzie jesteśmy i obiecuje łaskę Ducha Świętego. Po Wniebowstąpieniu Chrystusa Apostołowie z Maryją trwali w Wieczerniku na modlitwie. Gromadzimy się w naszej świątyni, w naszym  Wieczerniku, by prosić o wielkie dary Boże, szczególnie o dar jedności dla Chrystusowego Kościoła i dla naszych rodzin.

          Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na potrzeby naszej archidiecezji. Bóg zapłać za wszystkie ofiary !

 

--------------------------------------

 

          Zapraszamy dziś na godz. 16.30 na nabożeństwo majowe

 

          Trwa nowenna przed uroczystością Zesłania Ducha Świętego, którą to uroczystość będziemy obchodzić w przyszłą niedzielę.

 

          W środę 19 maja rocznicę urodzin obchodzi ks. abp Wiktor Skworc. Pamiętamy o nim w modlitwie.

         

          W czwartek zapraszamy na prywatną adorację Najświętszego Sakramentu od godz. 17.00.

 

          W piątek o 7.30 odprawimy nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego, a w sobotę odśpiewamy Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP.

 

          W przyszłą niedzielę obchodzić będziemy Uroczystość Zesłania Ducha Świętego

         

          Tegoroczna pielgrzymka mężczyzn i młodzieńców do Piekar Śl. odbędzie się w niedzielę 30 maja. Ze względów pandemicznych liczba uczestników będzie ograniczona do 10 tys. Prosimy, by chętni do udziału w pielgrzymce zapisywali się w ciągu tego tygodnia w zakrystii lub w kancelarii, albo telefonicznie. Przed pielgrzymką będą mogli odebrać opaski na rękaw, które będą wejściówką na piekarskie wzgórze do konkretnego sektora.

 

                   

         

         

         

 

 

 

O g ł o s z e n i a  d u s z p a s t e r s k i e  ( VI  Niedziela Wielkanocna )

( 9 do 16 maja 2021 r. )

 

          Chrystus gromadzi nas w dzisiejszą niedzielę, aby przypomnieć nam nowe przykazanie, które zostawił w czasie Ostatniej Wieczerzy. " Miłujcie się wzajemnie, tak jak Ja was umiłowałem ". Prośmy Pana w tej Eucharystii, by uzdolnił nas do życia na co dzień przykazaniem miłości.

          Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na potrzeby naszej parafii. Bóg zapłać za wszystkie ofiary!

 

--------------------------------

 

          Dziś zapraszamy na godz. 16.30 na nabożeństwo majowe.

         

          W poniedziałek, wtorek i w środę przypadają dni modlitw o urodzaje, noszące w Polsce nazwę Dni Krzyżowych. Kościół modli się o błogosławieństwo Boże dla pracujących w rolnictwie, błaga o dobre urodzaje, pamięta o tych, którzy w różnych miejscach ziemi cierpią głód, prosi o błogosławieństwo w każdej ludzkiej pracy. W naszej parafii modlitwy o urodzaje odprawimy o godz. 17.30 pod krzyżem misyjnym przy kościele. Połączymy te modlitwy z nabożeństwem majowym.

                     

W czwartek przypada 13 dzień miesiąca maja, w którym przypada 104 rocznica pierwszego objawienia fatimskiego. O godz. 17.00 odprawimy Nabożeństwo Fatimskie, na które serdecznie zapraszamy.

 

          Od piątku rozpoczynamy nowennę przed Uroczystością Zesłania Ducha Świętego.         

W piątek w święto św. Macieja Ap. na godz. 18.00 zapraszamy na Mszę św. młodzież, szczególnie kandydatów do bierzmowania. Po Mszy św. spotkania formacyjne w grupach, a przed Mszą św. okazja do spowiedzi

 

W przyszłą niedzielę obchodzić będziemy Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego.

 

 

         

         

 

 

 

O g ł o s z e n i a  d u s z p a s t e r s k i e (IV Niedziela Wielkanocna)

( 25 kwietnia do 2 maja 2021 r. )

 

          Dzisiejsza liturgia ukazuje nam Chrystusa jako Dobrego Pasterza, który zna swoje owce i pragnie zaprowadzić je do domu Ojca. Pragnąc iść tą drogą, gromadzimy się dziś na Eucharystii, by u źródła czerpać siły i zapał do podążania za naszym Pasterzem.

Niedziela Dobrego Pasterza jest dniem modlitw o powołania do służby w Kościele.

          Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na Wyższe Śląskie Seminarium Duchowne w Katowicach. Bóg zapłać za wszystkie ofiary !

 

-----------------------------------

 

         

          Zapraszamy dziś na godz. 16.30 na nieszpory niedzielne.

         

 

          W tym tygodniu przypadają kwartalne dni modlitw o powołania do służby w Kościele. Prosimy, by również w rodzinach modlić się o nowe powołania.

 

          W czwartek, 29 kwietnia obchodzimy Dzień Męczeństwa duchowieństwa Polskiego. Od godz. 17.00 adoracja Najśw. Sakramentu - zakończona wspólną modlitwą o powołania.  

 

          W tym tygodniu przypada I sobota miesiąca. O godz. 7.30 odprawimy nabożeństwo do Niepokalanego Serca NMP. Naszych chorych i osoby starsze odwiedzimy z następną sobotę tj. 8 maja. W sobotę rozpoczynamy miesiąc maj zapraszamy w ciągu całego miesiąca na nabożeństwa majowe na godz. 17.30 a w niedziele i święta o 16.30

         

          W piątek o godz. 16.30, 17.15 i 19.00 zapraszamy dzieci przystępujące w przyszłą niedzielę do I Komunii św. wraz z rodzicami na przygotowanie liturgiczne - próbę

Spowiedź dzieci pierwszo- i wczesno komunijnych i ich rodziców odbędzie się w sobotę o godz. 10.00 (chłopcy) oraz o godz. 11.00 (dziewczynki). Zaś spowiedź dla rodziców chrzestnych, rodzeństwa i bliskich od godz. 17.00.

          W przyszłą niedzielę 34 dzieci (w trzech grupach) przystąpi do Pierwszej i Wczesnej Komunii św. na Mszach św. o godz. 9.45, 11.00 i 12.15.

Prosimy Parafian, by w przyszłą niedzielę przyjść na Mszę św. o godz. 8.00, 17.00 lub 20.00, by umożliwić udział w uroczystości komunijnej najbliższej rodzinie. (w czasie Mszy św. o godz. 20.00 modlić się będziemy za wstawiennictwem św. Jana Pawła II w powierzanych przez nas  intencjach.)

         

Kolekta w przyszłą niedzielę przeznaczona będzie na potrzeby naszej parafii i będzie miała charakter inwestycyjny.

 

O g ł o s z e n i a  d u s z p a s t e r s k i e (III Niedziela Wielkanocna)

( 18 do 25 kwietnia 2021r. )

 

          W trzecią niedzielę wielkanocną Chrystus gromadzi nas przy swoim ołtarzu, aby tak jak uczniom zgromadzonym w Wieczerniku oświecać nasze umysły, byśmy rozumieli Pisma i wszystko,  co w nich odnosi się do Mesjasza. Chciejmy Go rozpoznać w czasie tej Eucharystii, otwórzmy się na Jego słowo i przyjmijmy z Jego ręki Chleb życia, czyli Jego Ciało.

Dzisiejsza niedziela rozpoczyna w Kościele Tydzień Biblijny, który ma zachęcić nas do czytania Pisma Świętego.

          Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na potrzeby naszej parafii. Bóg zapłać za wszystkie ofiary!

-----------------------------------

 

          Dziś zapraszamy na godz. 16.30 nieszpory niedzielne

 

          W poniedziałek prosimy rodziców z dziećmi po odbiór strojów komunijnych. Na godz. 16.30 zapraszamy chłopców a na 17.30 dziewczynki

          W środę o godz. 19.00 odbędzie się spotkanie rodziców dzieci przygotowujących się do pierwszej Komunii św. 

Prosimy wszystkich zainteresowanych rodziców o udział w tym spotkaniu. Chcemy omówić przygotowanie dziecka do uroczystości pierwszokomunijnej.  

           

          W czwartek od godz. 17.00 do 18.00 okazja do prywatnej adoracji Najświętszego Sakramentu.

 

          W piątek przypada Uroczystość św. Wojciecha bpa i męcz., głównego patrona Polski

 

          W przyszłą niedzielę przypada Niedziela Dobrego Pasterza - Światowy Dzień Modlitw o Powołania. Rozpoczniemy Tydzień Modlitw o powołania.

           

         

         

 

 

 

 

O g ł o s z e n i a   d u s z p a s t e r s k  i e 

( II Niedziela Wielkanocna - Niedziela Miłosierdzia)

( 11 do 18 kwietnia 2021 r. )

 

Druga Niedziela Wielkanocna obchodzona jest jako Niedziela Miłosierdzia Bożego. Zmartwychwstały Chrystus pokazuje św. Tomaszowi swoje rany, przebacza niewiarę, daje kolejną szansę. Miłosierdzie Boże nigdy nikogo nie odtrąca, wierzy w wątpiących, pozyskuje niedowiarków. Jezus, ukazując się uczniom z ranami, utożsamił się ze wszystkimi ludźmi napiętnowanymi. Wszyscy odtrąceni, pominięci, zniewoleni, okaleczeni fizycznie lub moralnie mogą w naznaczonym ranami Chrystusie zobaczyć swój obraz. Dotykając ran Jezusa, odzyskują godność, wchodzą na drogę do nieba. W Eucharystii Jezus pozwala nam dotykać swojego poranionego Ciała, obejmuje nas miłosierdziem, leczy rany. Powtarzajmy ze św. Faustyną: Jezu, ufam Tobie!

Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na Caritas naszej archidiecezji. Bóg zapłać za wszystkie ofiary!

 

----------------------------------

 

           

          Dziś zapraszamy na godz. 16.30 na nieszpory niedzielne.

          Od dzisiaj rozpoczyna się Tydzień Miłosierdzia.

         

          W czwartek od godz. 17.00 do 18.00 okazja do prywatnej adoracji Najświętszego Sakramentu.

 

          W tym tygodniu przypada III piątek miesiąca. O godz. 7.30 odprawimy nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego.

 

          W sobotę o 7.30 odśpiewamy Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP.

 

           

 

 

 

 

O g ł o s z e n i a  d u s z p a s t e r s k i e - Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego

(4 do 11 kwietnia 2021 r. )

 

          "Oto dzień, który Pan uczynił".  Chrystus powstał z martwych i zwyciężył ciemności grzechu. Zgromadzeni na świętej Eucharystii stajemy się uczestnikami tego najważniejszego wydarzenia historii ludzkości. Nic by nam przecież nie przyszło z daru życia, gdybyśmy nie zostali odkupieni przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Za chwilę Zmartwychwstały pod eucharystycznymi postaciami chleba i wina przyjdzie do naszych serc. Wierzymy, Chryste, że prawdziwie zmartwychwstałeś i już teraz pragniemy przez tę świętą liturgię uczestniczyć w Twojej chwale.

          Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na nasze parafialne inwestycje. Bóg zapłać za wszystkie ofiary!

 

----------------------------------

 

          Jutro w drugi dzień świąt wielkanocnych, zachowujemy niedzielny porządek Mszy św. W czasie Mszy św. o godz. 12.00 będziemy udzielać sakramentu chrztu św.  Jutrzejsza kolekta przeznaczona jest na Katolicki Uniwersytet Lubelski  i Wydział  Teologiczny U.Ś .

 

          Tydzień wielkanocny to szczególny czas, w którym czcimy tajemnicę Miłosierdzia Bożego.

         

          W czwartek od godz. 17.00 do 18.00 - adoracja Najświętszego Sakramentu - Godzina Święta.

 

          Pierwsza spowiedź dzieci przygotowujących się do Wczesnej i Pierwszej Komunii św. odbędzie  się w sobotę o godz. 10.00 (chłopcy) i o 11.00 (dziewczynki). Przed spowiedzią pobłogosławimy książeczki do nabożeństwa, medaliki, różańce.

         

          W przyszłą niedzielę przypada święto Miłosierdzia Bożego. Kolekta w przyszłą niedzielę przeznaczona będzie na Caritas naszej archidiecezji.

          Na godz. 15.00 zapraszamy na kolejne spotkanie z cyku "Dziedziniec dialogu" moderowane przez ks. dra Tadeusza Czakańskiego do salki przy kościele. Tematem spotkania będzie sprawiedliwość i miłosierdzie.

         

          Dzisiaj składamy sobie życzenia. Wszystkim Parafianom i Miłym Gościom życzymy, aby wiara w to, że Jezus zmartwychwstał, że żyje i jest wśród nas była dla nas źródłem nadziei i mocy w zmaganiu się z trudną rzeczywistością życia. Niech  Zmartwychwstały Pan napełni Was też radością i pokojem, którego świat dać nie może.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O g ł o s z e n i a  d u s z p a s t e r s k i e  ( Niedziela Palmowa )

(28 marca do 4 kwietnia 2021 r. )

 

          Dzisiejsza niedziela rozpoczyna Wielki Tydzień historii zbawienia. Niech liturgia wprowadzi nas w największe tajemnice naszego zbawienia, niech bolesna męka  Chrystusa będzie dla nas źródłem nawrócenia.

      Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na potrzeby naszej parafii. Serdeczne "Bóg zapłać" za wszystkie ofiary!

 

-------------------------------------

 

          Zapraszamy wszystkich parafian do udziału w nabożeństwie Gorzkich żali o godz. 16.15 z kazaniem pasyjnym.

                     

          Okazja do spowiedzi św.:

                    codziennie rano od godz. 7.30              

                    w Wielki Czwartek: rano od 7.30 do 9.00 i od 15.00 do wieczornej liturgii

                    w Wielki Piątek: rano od 7.30 do 10.00  i od 15.00 do wieczornej liturgii

                    w Wielką Sobotę: rano od 7.30 do 11.00  i od 14.00 do wieczornej liturgii

 

          Dobrze po chrześcijańsku przeżyć Wielki Tydzień znaczy uczestniczyć w liturgicznych ceremoniach. Serdecznie zapraszamy do udziału w Świętym Triduum Paschalnym.

          Wielki Czwartek

           O godz. 10.00 - w katedrze Chrystusa Króla w Katowicach Msza św. z poświęceniem olejów.

Ze względów epidemicznych w tym roku będą dwie Msze św. w Wielki Czwartek: o godz. 16.30 (głównie dla dzieci) oraz o godz. 18.00 - uroczysta Msza św. Wieczerzy Pańskiej  z dziękczynieniem za sakrament Eucharystii i kapłaństwa.   Po Mszy św. przeniesienie Najśw. Sakramentu do Ciemnicy. Adoracja w Ciemnicy do godz. 22.00.

          Wielki Piątek Męki Pańskiej

          Najsmutniejszy dzień w ciągu roku liturgicznego. Dzień, w którym nie odprawia się żadnej Mszy św. W tym dniu obowiązuje post ścisły tzn. jakościowy i ilościowy. O godz.7.30 modlitwa brewiarzowa i adoracja Pana Jezusa w Ciemnicy. O godz. 9.00 - Droga Krzyżowa - zapraszamy do udziału zarówno dorosłych jak dzieci. O godz. 17.00 Droga Krzyżowa dla tych, którzy nie mogą uczestniczyć przed południem.  O godz. 18.00 Ceremonie Wielkopiątkowe, na które składają się: Liturgia Słowa, Adoracja Krzyża i Komunia św. oraz procesja do Bożego Grobu. Adoracja Pana Jezusa w Grobie do godz. 22.00.

Ze względów epidemicznych nie będzie możliwości adoracji krzyża przez ucałowanie. Uczyni to tylko celebrans. Wierni mogą to uczynić w domu adorując i całując krzyż. W kościele będziemy mogli ucałować krzyże przyniesione przez nas np. krzyżyk z różańca czy z noszonego na szyi medalika lub przyniesiony przez siebie krzyżyk.

          Wielka Sobota

          O godz. 7.30 modlitwa brewiarzowa i rozpoczęcie adoracji Pana Jezusa w Bożym Grobie. O godz. 10.00 adoracja dzieci przy Bożym Grobie. Nie będzie też w tym roku błogosławienia potraw wielkanocnych. W gazetce jest modlitwa, którą prosimy, by odmówić w domach, w rodzinach przed śniadaniem wielkanocnym. O godz. 20.00 - Liturgia Wigilii Paschalnej. Obrzędy liturgii wielkosobotniej składają się z pięciu części: liturgii światła, liturgii Słowa, liturgii chrzcielnej, Eucharystii oraz procesji rezurekcyjnej - tylko z asystą służby liturgicznej w kościele. Prosimy przynieść ze sobą świece, które zapalimy w czasie liturgii światła, odnowienia przymierza chrztu św. i w czasie procesji rezurekcyjnej. Prosimy, by świece miały ochronki zabezpieczające przed pobrudzeniem ławek i podłogi woskiem. Zachęcamy, by w Wielką Sobotę zachować również wstrzemięźliwość od potraw mięsnych do Mszy św. Wigilii Paschalnej.

          W Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego oraz w drugim dniu  Świąt Wielkanocnych porządek Mszy św. jak w każdą niedzielę, jest też dodatkowa Msza św. o godz. 11.00. Kolekta w Niedzielę Wielkanocną będzie miała charakter inwestycyjny - jak zwykle w pierwszą niedzielę miesiąca.

           

          W II Święto na Mszy św. o godz. 12.15 udzielać będziemy sakramentu chrztu św. i błogosławić roczne dzieci.

          Na stoliku z prasą wystawiona jest skarbonka, do której można składać ofiary na kwiaty do Bożego Grobu. Prosimy także Parafian o ofiarowanie kwiatów do Bożego Grobu - jeśli ktoś ma taki zwyczaj.

          W salce przy kościele można jeszcze zaopatrzyć się w świece Caritas w paschaliki wielkanocne. Mogą nam one  posłużyć w czasie liturgii Wigilii Paschalnej.

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO STOŁU PRZED UROCZYSTYM POSIŁKIEM
W NIEDZIELĘ ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO

 

Ojciec rodziny lub przewodniczący zapala świecę umieszczoną na stole i mówi:

Chrystus zmartwychwstał. Alleluja.

 

Wszyscy odpowiadają:

Prawdziwie zmartwychwstał. Alleluja.

 

Następnie ktoś z uczestników odczytuje tekst Pisma Świętego.

 

1 Tes 5, 16-18: Zawsze się radujcie. 

Bracia i siostry, posłuchajcie słów świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan.

Zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie. W Każdym położeniu dziękujcie,
taka jest bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie względem was.

 

Albo:

 

Mt 6, 31 ab.32b-33: Nie troszczcie się zbytnio i nie mówcie: co będziemy jeść?

Bracia i siostry, posłuchajmy słów Ewangelii według świętego Mateusza.

Jezus powiedział do swoich uczniów: „Nie troszczcie się zbytnio i nie mówicie:
co będziemy  jeść? co będziemy pić? Przecież Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Starajcie się naprzód o królestwo Boga i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane”.

 

Po odczytaniu tekstu przewodniczący mówi:

 

Módlmy się.

Z radością wysławiamy Ciebie, Panie Jezu Chryste, który po swoim zmartwychwstaniu ukazałeś się uczniom przy łamaniu chleba. Bądź z nami, kiedy z wdzięcznością spożywać będziemy te dary, i jak dzisiaj w braciach przyjmujemy Ciebie w gościnę, przyjmij nas jako biesiadników w Twoim królestwie. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

 

Wszyscy: Amen.

 

Po posiłku ojciec rodziny lub przewodniczący mówi:

Uczniowie poznali Pana. Alleluja

 

Wszyscy: Przy łamaniu chleba. Alleluja.

 

Módlmy się:

Boże, źródło życia, napełnij nasze serca paschalną radością i podobnie jak dałeś nam pokarm pochodzący z ziemi, spraw, aby zawsze trwało w nas nowe życie, które wysłużył nam Chrystus przez swoją śmierć i zmartwychwstanie i w swoim miłosierdziu nam go udzielił. Który żyje i króluje na wieki wieków.

 

Wszyscy: Amen.

 

           

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

         

 

 

 

O g ł o s z e n i a   d u s z p a s t e r s k i e  ( V Niedziela Wielkiego Postu )

( 21 do 28 marca  2021 r. )

         

          Chrystus, który zgromadził nas dzisiaj na świętej liturgii przypomina nam, że zbliża się  Jego "godzina". On jest tym ziarnem, które obumarło wrzucone w ziemię, aby przynieść obfity plon. W czasie tej eucharystycznej Ofiary, Chrystus  umiera dla nas  niczym ziarno pszeniczne, abyśmy karmiąc się Chlebem życia, wydali wspaniały plon.

          Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na potrzeby naszej archidiecezji na wsparcie Domu Księży Emerytów. Bóg zapłać za wszystkie ofiary!

-------------------------

 

          Liturgia dzisiejszej niedzieli wprowadza nas w ostatni etap Wielkiego Postu. Od dzisiejszej niedzieli do liturgii Męki Pańskiej w Wielki Piątek zasłonięte będą krzyże. Przeżyjmy ten okres w duchu pokuty, wynagrodzenia, abstynencji.

          Dziś o godz. 16.15 odprawimy nabożeństwo Gorzkich Żali  połączone z kazaniem pasyjnym. Zapraszamy do udziału.

         

            W środę o godz. 19.00 odbędzie się spotkanie rodziców dzieci przygotowujących się do pierwszej spowiedzi św. i Komunii św.           

Prosimy wszystkich zainteresowanych rodziców o udział w tym spotkaniu. Chcemy omówić przygotowanie dziecka do pierwszej spowiedzi św.

           

            W czwartek przypada Uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Jest to Dzień Świętości Życia - modlimy się w int. dzieci poczętych.

            Od godz. 17.00 do 18.00 - adoracja Najświętszego Sakramentu.  

                   

          W piątek po Mszy św. wieczornej rozpoczniemy całonocna adorację Najświętszego Sakramentu, którą zakończymy ranną Mszą św. Do północy będzie możliwość skorzystania z sakramentu pokuty w ramach nocy konfesjonałów. 

 

          W sobotę rano odwiedzimy naszych chorych i osoby starsze, które nie mogą przyjść do kościoła, zanosząc im Komunię św. Prosimy ich adresy zgłaszać w zakrystii lub kancelarii parafialnej. Prosimy najbliższych i sąsiadów, by umożliwili wszystkim naszym chorym przyjęcie wielkanocnego Sakramentu Eucharystii.

O godz. 19.00 katecheza dla rodziców i chrzestnych dzieci, które w drugi dzień Wielkanocy przyjmą chrzest św.

 

          W przyszłą niedzielę przypada Niedziela Palmowa. Rozpoczynamy obrzędy Wielkiego Tygodnia. Uroczyste poświęcenie palm połączone z procesją odbędzie się na Mszy św. o godz. 12.00. Na innych Mszach św. będzie zwykły obrzęd poświęcenia palm.

           

          W salce przy kościele można nabywać „paschaliki wielkanocne” – świece Caritas na stół świąteczny, z których dochód przeznaczony jest na  dofinansowanie wakacyjnych akcji pomocy dzieciom i młodzieży.                

 

 

 

O g ł o s z e n i a  d u s z p a s t e r s k i e  (IV Niedziela Wielkiego Postu)

(14 do 21 marca  2021 r. )

         

          Stajemy przed Panem w IV  niedzielę Wielkiego Postu, która w tradycji liturgicznej Kościoła jest nazywana niedzielą radości -"Laetare". Źródłem tej radości jest Słowo Boże, które mówi nam, że Bóg jest Ojcem miłosiernym, który przebacza grzechy, że Jezus pojednał nas ze swoim Ojcem i że będziemy uczestnikami radości wiecznej. Przedsmakiem tej radości  na ziemi jest Eucharystia.

          Bardzo serdecznie witamy w naszej wspólnocie parafialnej ks. dra Tadeusza Czakańskiego - rekolekcjonistę z Panewnik, który podjął się trudu prowadzenia rekolekcji wielkopostnych w naszej parafii. Prośmy o światło Ducha Św. dla Księdza rekolekcjonisty i o otwarcie naszych serc na Słowo  Boże.

          Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na potrzeby naszej parafii. Bóg zapłać za wszystkie ofiary!

--------------------------------

 

          Dzisiaj o godz. 16.15 odprawimy nabożeństwo Gorzkich Żali z kazaniem pasyjnym.

 

Porządek rekolekcji:

Nauki ogólne dla wszystkich od poniedziałku do środy na Mszach św. o godz. 8.00 i 18.00

Dziś o godz. 18.00: Nauka stanowa dla par małżeńskich.

Poniedziałek godz. 19.00 Spotkanie rekolekcyjne dla studentów i starszej młodzieży pracującej

Wtorek o godz. 8.00: Msza św. dla chorych i seniorów.

Wtorek godz. 19.00: Dziedziniec dialogu dla osób pytających, poszukujących i otwartych na dialog

Rekolekcje wielkopostne zakończymy w środę Drogą Krzyżową po wieczornej Mszy św.

 

             Sakrament pokuty i pojednania:

Młodzież : w poniedziałek po spotkaniu rekolekcyjnym

Dorośli :   codziennie rano od godz. 7.30

                  po południu: w poniedziałek od godz. 17.00

                  we wtorek i środę od godz. 16.00         

         

          W czwartek od godz. 17.00 do 18.00 - adoracja Najświętszego Sakramentu.

 

             W piątek tj. 19 marca obchodzimy Uroczystość św. Józefa Oblubieńca NMP. Powierzamy Mu wszystkie sprawy Kościoła,  naszej parafii i każdej z naszych rodzin. O godz. 7.30 odprawimy nabożeństwo do św. Józefa.

O godz. 17.15 Droga Krzyżowa. O 18.00 Msza św. w int. wszystkich zmarłych na Covid 19 i ++ zalecanych w naszym kościele

          W zakrystii można składać zalecki za zmarłych, za których modlimy przy Drodze Krzyżowej i przy Gorzkich Żalach.

         

          W sobotę o godz. 7.30 odśpiewamy Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP

 

           W salce przy kościele można w ramach akcji Caritas nabyć paschaliki, czyli świece wielkanocne, symbol Zmartwychwstałego Chrystusa. Na stoliku z prasą wystawione są karteczki z n-rem KRS-u Caritas naszej Archidiecezji celem przekazania 1 % podatku na działalność naszej Caritas.

         

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

Drodzy Parafianie!

 

W I Niedzielę Wielkiego Postu pragnę Wam zaproponować łańcuch modlitwy wzajemnej
polegający na tym, że co tydzień będziemy się modlić za mieszkańców
konkretnej ulicy w naszej parafii. W tym celu został opracowany specjalny harmonogram.
Wielki Post jest ważnym okresem w roku liturgicznym, jest czasem wezwania do nawrócenia
i pogłębienia naszej wiary, do czynienia dobra. Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo
Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię! – mówi Jezus w dzisiejszej Ewangelii.
Krótko, ale konkretnie. Jezusowi na pustyni usługiwali aniołowie. My także możemy sobie
służyć i być dla siebie aniołami poprzez wzajemną modlitwę, życzliwy uśmiech i dobre
uczynki. Módlmy się też do swoich Aniołów Stróżów i prośmy, aby nam w tym wszystkim
pomagali. Kardynał Stefan Wyszyński pozostawił nam taką piękną myśl: Modlitwa wzajemna
jest błogosławioną więzią, która nigdy nie słabnie.
Mam nadzieję, że chętnie włączą się do tej modlitwy ludzie starsi, chorzy, może będą
pamiętać śpieszący się do pracy i matki krzątające się przy obiedzie dla rodziny. I tak
łańcuch modlitwy oplecie wszystkich, a nasza parafia stanie się naprawdę rodziną rodzin
o silnych więzach.
Ks. proboszcz Eugeniusz Krasoń

 

                              N O W Y    H A R M O N O G R A M

modlitwy wzajemnej w naszej parafialnej wspólnocie w roku 2019/2020

 

L.p.

W tygodniu od ........ do ........

modlimy się za mieszkańców ulicy:

 

 

 

 

 1.     

od 24 marca do 30 marca 2019

Borowej

 

 

 

 

 2.

od 31 marca do 06 kwietnia 2019

Braci Wiechułów

 

 

 

 

 3.

od 07 kwietnia do 13 kwietnia 2019

Fabrycznej

 

 

 

 

 4.

od 14 kwietnia do 20 kwietnia 2019

Glebowej

 

 

 

 

 5.

od 21 kwietnia do 27 kwietnia 2019

Grzybowej

 

 

 

 

 6.

od 28 kwietnia do  04 maja 2019

Helskiej

 

 

 

 

 7.

od 05 maja do 11 maja 2019

Jagodowej

 

 

 

 

 8.

od 12 maja do 18 maja 2019

gen. Jankego

 

 

 

 

 9.

od 19 maja do 25 maja 2019

Jarzębinowej

 

 

 

 

10.

od 26 maja do 01 czerwca 2019

Jastrzębiej

 

 

 

 

11.

od 02 czerwca do 08 czerwca 2019

Jaśminowej

 

 

 

 

12.

od 09 czerwca do 15 czerwca 2019

Jaworowej

 

 

 

 

13.

od 16 czerwca do 22 czerwca 2019

Jaworowej Tylnej

 

 

 

 

14.

od 23 czerwca do 29 czerwca 2019

Kątowej

 

 

 

 

15.

od 30 czerwca do 06 lipca 2019

Kolejowej

 

 

 

 

16.

od 07 lipca  do 13 lipca 2019

Kołłątaja

 

 

 

 

17.

od 14 lipca do 20 lipca 2019

Konarskiego

 

 

 

 

18.

od 21lipca do 27 lipca 2019

Koników Polnych

 

 

 

 

19.

od 28 lipca do 03 sierpnia 2019

Kossaka

 

 

 

 

20.

od 04 sierpnia do 10 sierpnia 2019

Krótkiej

 

 

 

 

21.

od 11 sierpnia do 17 sierpnia 2019

Krynicznej

 

 

 

 

22.

od 18 sierpnia do 24 sierpnia 2019

Lawendowej

 

 

 

 

23.

od 25 sierpnia do 31 sierpnia 2019

Lechickiej

 

 

 

 

24.

od 01 września do 07 września 2019

Legnickiej

 

 

 

 

25.

od 08 września do 14 września 2019

Leśnej

 

 

 

 

26.

od 15 września do 21 września 2019

Liliowej

 

 

 

 

27.

od 22 września do 28 września 2019

Łowieckiej

 

 

 

 

28.

od 29 września do 05 października 2019

Łubinowej

 

 

 

 

29.

od 06 października do 12 października 2019

Macierzanki

 

 

 

 

30.

od 13 października do 19 października 2019

Marmurowej

 

 

 

 

31.

od 20 października do 26 października 2019

Motyli

 

 

 

 

32.

od 27 października do 02 listopada 2019

Nad Jarem

 

 

 

 

33.

od 03 listopada do 09 listopada 2019

Odrodzenia

 

 

 

 

34.

od 10 listopada do 16 listopada 2019

Olszynowej

 

 

 

 

35.

od 17 listopada do 23 listopada 2019

Poprzecznej

 

 

 

 

36.

od 24 listopada do 30 listopada 2019

Prusa

 

 

 

 

37.

od 01 grudnia do 07 grudnia 2019

Pszennej

 

 

 

 

38.

Od 08 grudnia do 14 grudnia 2019

Pustej

 

 

 

 

39.

Od 15 grudnia  do 21 grudnia 2019

Radockiego

 

 

 

 

40.

Od 22 grudnia do 28 grudnia 2019

Rumiankowej

 

 

 

 

41.

Od 29 grudnia 2019 do 04 stycznia 2020

Sadowej

 

 

 

 

42.

Od 05 stycznia do 11 stycznia 2020

Sarmackiej

 

 

 

 

43.

Od 12 stycznia do 18 stycznia 2020

Spokojnej

 

 

 

 

44.

od 19 stycznia do 25 stycznia 2020

Spółdzielczości

 

 

 

 

45.

Od 26 stycznia do 01 lutego 2020

Stalowej

 

 

 

 

46.

Od 02 lutego do 08 lutego 2020

Tyskiej

 

 

 

 

47.

Od 09 lutego do 15 lutego 2020

Wapiennej i Podlaskiej (1 dom)

 

 

 

 

48.

od 16 lutego do 22 lutego 2020

Wesołej

 

 

 

 

49.

od 23 lutego do 29 lutego 2020

Wilczej

 

 

 

 

50.

Od 1 marca do 07 marca 2020

Worcella

 

 

 

 

51.

Od 08 marca do 14 marca 2020

Zadole

 

 

 

 

52.

Od 15 marca do 21 marca 2020

Zakątek

 

 

 

 

53.

22 marca do 28 marca 2020

Zaułek

 

 

 

 

54.

29 marca  do 04 kwietnia 2020

Zbożowej

 

55.

05 kwietnia do 11 kwietnia 2020

Zdrojowej

 

56.

12 kwietnia do 18 kwietnia 2020

Ziołowej

 

57.

19 kwietnia do 25 kwietnia 2020

Żużlowej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapamiętaj mnie (90 dni)