UWAGA - TRYB ROZSZERZONEJ DIAGNOSTYKI

Intencje na dziś

niedziela 03 Grudzień
Godzina: 07:30 Różaniec w intencji pokoju
Godzina: 08:00 Do Najświętszego Serca Pana Jezusa w intencji Stanisława z okazji rocznicy urodzin, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny
Godzina: 10:00 Do Miłosierdzia Bożego przez wstawiennictwo Matki Bożej Bolesnej za ++ rodziców Franciszkę i Rufina KOŁODZIEJ, + siostrę Stefanię, + brata Tadeusza, + szwagra Zygmunta oraz za wszystkich ++ z rodziny MAJCHER i KOŁODZIEJ - o dar i radość życia wiecznego
Godzina: 12:00 Msza św. z udzieleniem sakramentu chrztu św.: Do Opatrzności Bożej przez wstawiennictwo św. Jacka w intencji Stanisława MAZUR z okazji przyjęcia sakramentu chrztu świętego, za jego siostrę Zosię  w 3. rocznicę urodzin, a także w intencji Anny Marii CZAUDERNEJ z okazji 2. rocznicy chrztu
Godzina: 17:00 Do Miłosierdzia Bożego za + męża i ojca Józefa FICEK w 10. rocznicę śmierci oraz ++ z rodziny - z prośbą o dar życia wiecznego w niebie
poniedziałek 04 Grudzień
Godzina: 07:30 Wystawienie Najświętszego Sakramentu i Różaniec w intencji pokoju
Godzina: 08:00 Za + Celinę ULFIG - od siostry z rodziną
Godzina: 10:00 W intencji GÓRNIKÓW, ich rodzin oraz ++ GÓRNIKÓW
Godzina: 17:30 Różaniec w intencji pokoju
Godzina: 18:00 Do Miłosierdzia Bożego przez wstawiennictwo Matki Bożej Różańcowej za + mamę Mariannę KAPAŁA w rocznicę śmierci, + ojca Jana oraz męża Piotra MAROSZEK- z prośbą o dar życia wiecznego w niebie
wtorek 05 Grudzień
Godzina: 07:45 Jutrznia
Godzina: 08:00 Do Miłosierdzia Bożego przez wstawiennictwo Matki Bożej Różańcowej za ++ rodziców Gertrudę i Wilhelma LABY oraz zmarłych: Jerzego GRESYK, Michała PETERKO i Ryszarda WYGRABEK - z prośbą o radość życia wiecznego
Godzina: 17:30 Różaniec w intencji pokoju
Godzina: 18:00 Do Miłosierdzia Bożego przez wstawiennictwo Matki Bożej Nieustającej Pomocy za + ojca Augustyna JANICKIEGO w rocznicę śmierci i wspomnienie rocznicy urodzin oraz za + mamę Stanisławę - z prośbą o dar życia wiecznego w niebie
środa 06 Grudzień
Godzina: 07:30 Wystawienie Najświętszego Sakramentu i Różaniec w intencji pokoju
Godzina: 08:00 Do Miłosierdzia Bożego za ++ Leokadię i Edmunda PYTEL we wspomnienie rocznicy urodzin rodziców oraz za ++ z pokrewieństwa - z prośbą o dar życia wiecznego w niebie
Godzina: 08:30 Po Mszy nabożeństwo do św. Jacka
Godzina: 17:30 Różaniec w intencji pokoju
Godzina: 18:00 Do Miłosierdzia Bożego za + ks. proboszcza KAZIMIERZA  SOBOLA w 2. rocznicę śmierci
czwartek 07 Grudzień
Godzina: 07:45 Jutrznia
Godzina: 08:00 Do Miłosierdzia Bożego przez wstawiennictwo Matki Bożej Bolesnej za + Franciszka BODERĘ w 3. rocznicę śmierci, prosząc o dar życia wiecznego w niebie
Godzina: 17:30 Różaniec w intencji powołań
Godzina: 18:00 O nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne; za KSIĘŻY POSŁUGUJĄCYCH W NASZEJ PARAFII oraz za KLERYKA KAMILA
piątek 08 Grudzień
Godzina: 07:45 Jutrznia
Godzina: 08:00 Do Miłosierdzia Bożego za + męża Józefa CHROBOK w rocznicę śmierci
Godzina: 17:30 Różaniec w intencji pokoju
Godzina: 18:00 Przez wstawiennictwo Matki Bożej Niepokalanie Poczętej w intencji wspólnot Dzieci Maryi i Oazy z okazji ich święta patronalnego
sobota 09 Grudzień
Godzina: 07:30 Wystawienie Najświętszego Sakramentu i Różaniec w intencji pokoju
Godzina: 08:00 Przez wstawiennictwo Matki Bożej w intencji RÓŻ RÓŻAŃCOWYCH, z podziękowaniem Bogu za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Członków i ich rodzin
Godzina: 17:00 Adoracja Najświętszego Sakramentu
Godzina: 17:30 Różaniec w intencji pokoju
Godzina: 18:00 Do Miłosierdzia Bożego za + stryja Leonidasa i ++ dziadków Lidię i Jakuba oraz za ++ z pokrewieństwa
niedziela 10 Grudzień
Godzina: 07:30 Różaniec w intencji pokoju
Godzina: 08:00 Do Miłosierdzia Bożego za + męża Zygfryda w 10. rocznicę śmierci oraz ++ rodziców i brata
Godzina: 10:00 Do Opatrzności Bożej w intencji Hani JANIK oraz Doroty i Piotra DZIERZAWA z okazji ich rocznic urodzin, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny
Godzina: 12:00 Przez wstawiennictwo Matki Bożej Nieustającej Pomocy z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o dalsze i dary Ducha Świętego dla Aleksandra PETERKO z okazji rocznicy urodzin oraz o Boże błogosławieństwo dla całej rodziny
Godzina: 12:45 Po Mszy chrzest: Wiktoria KRYPCZYK, Mirra OMELCZUK
Godzina: 17:00 Do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Katarzyny POLOCZEK z okazji 25. rocznicy urodzin oraz dla Barbary i Ryszarda z okazji kolejnych rocznic urodzin

Podcast "Modlitwa w drodze"

Wiadomości

W 1. Rocznicę Wybuchu Wojny- Pamiętamy
czytaj więcej

APEL

PRZEWODNICZĄCEGO KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI

W ZWIĄZKU Z PIERWSZĄ ROCZNICĄ AGRESJI ROSYJSKIEJ NA UKRAINĘ

 

W piątek 24 lutego br. minie rok od zbrodniczej napaści Rosji na Ukrainę. Do tej pory wojna pochłonęła setki tysięcy osób, nie tylko żołnierzy, ale również cywilów, w tym kobiety, dzieci i osoby starsze. Miliony osób straciły domy i zostały zmuszone do ucieczki w poszukiwaniu pomocy i bezpiecznego schronienia.

 

W ewangelicznym geście miłosiernego samarytanina, otworzyliśmy z hojnością nasze domy i serca. Granice Polski przekroczyło 8,5 mln uchodźców wojennych, a duża część z nich znalazła w naszej ojczyźnie pomoc i schronienie. Osoby prywatne oraz instytucje przystąpiły do niesienia pomocy potrzebującym.

 

Kościół w Polsce, za pośrednictwem Caritas Polska i Caritas diecezjalnych udzielił wsparcia w różnej formie ponad 2 mln uchodźców. Wartość pomocy w postaci udzielenia schronienia, posiłków, paczek żywnościowych i darów rzeczowych oraz wsparcia integracyjnego wyniosła ok. 337 mln zł. Od pierwszych dni wojny Caritas udziela wsparcia rzeczowego w Ukrainie, wysyłając transporty pomocy humanitarnej o wartości ok. 260 mln zł.

 

Po roku bohaterskiej obrony Ukrainy wojna trwa nadal, przynosząc kolejne ofiary i dalsze zniszczenia. Ukraińcy wciąż potrzebują naszej pomocy. Z tego powodu, zwracam się z apelem do księży biskupów, kapłanów, osób życia konsekrowanego i wszystkich wiernych świeckich, aby w piątek 24 lutego br. we wszystkich kościołach w Polsce wznieść modlitwy w intencji sprawiedliwego pokoju w Ukrainie, a w niedzielę 26 lutego br., po każdej Mszy Świętej, zorganizować zbiórkę środków finansowych, które za pośrednictwem Caritas Polska, zostaną przeznaczone na pomoc ofiarom wojny.

 

Ufam, że dzięki modlitwie – już wkrótce – będziemy cieszyć się sprawiedliwym pokojem w Ukrainie, a dzięki naszemu wsparciu materialnemu, żaden z naszych braci i sióstr Ukraińców nie pozostanie bez pomocy.

 

✠ Stanisław Gądecki
Arcybiskup Metropolita Poznański
Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski

Warszawa, dnia 16 lutego 2023 roku

Ochojec Ukrainie
czytaj więcej

W związku z sytuacją tysięcy rodzin po rosyjskiej inwazji na Ukrainę,

naszej parafii istnieje możliwość niesienia pomocy konkretnym osobom lub rodzinom.

Wsparcie jest i będzie potrzebne na wielu płaszczyznach, m.in.:

lokalowej, językowej, psychologicznej, przewozowej, materialnej, finansowej...

 

 

Nr konta parafialnego dla wpłat na pomoc uchodźcom z Ukrainy: 

63 1560 0013 2044 9146 6000 0003

 

Zgłoszenie chęci i rodzaju pomocy – ankieta

Kliknij tutaj

 

 

Wszystkim, którzy w niedzielę 6 marca i w Środę Popielcową złożyli dar materialny na Pomoc dla Ukrainy serdecznie dziękujemy.

Zebraliśmy 10 680 zł. Pieniądze te zostały przekazane na konto Caritas Archidiecezji Katowickiej.

  

Trwa akcja Caritas Paczka dla Ukrainy. 

Więcej informacji  na stronie katowice.caritas.pl

 

W dalszym ciągu zachęcamy do angażowania się w pomoc uchodźcom i wspierania rodzin, które ich przyjmują.

Po każdej Mszy świętej odbieramy paczki w ramach akcji Caritas, a także wszelkie składane dary, które przekazujemy rodzinom przebywającym na terenie naszej parafii.

 

 

Istnieje możliwość skorzystania przez uchodźców

sakramentu pokuty i pojednania w języku ukraińskim

w katowickiej Katedrze w każdy piątek

w godzinach od 11:00 do 13:00.

 

W obliczu ciągle narastającej liczby uchodźców zachęcamy do roztropnego, ale i wielkodusznego ich przyjmowania przez tych Parafian, dla których ten rodzaj pomocy jest możliwy, a zarazem będący aktualnie największą potrzebą chwili.

 

W naszych modlitwach wspólnotowych i osobistych módlmy się o pokój dla Ukrainy oraz o zachowanie nas i wszystkich ludzi od tragedii wojny.

Transmisja na żywo z naszego kościoła
czytaj więcej

 

Transmisja na żywo

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Parafia Św. Jacka w Katowicach-Ochojcu, siedziba: Katowice 40-624, ul. Leśna 14.