Dzieci Maryi

 

Dzieci Maryi to ruch wyrosły na gruncie naszego katowickiego Kościoła lokalnego. Adresowany jest do dzieci szkół podstawowych i gimnazjalnych. Celem jest odnowienie pobożności maryjnej i naśladowanie Matki Bożej w życiu codziennym.

 

W naszej parafii grupa ta szczególnie uczestniczy w nabożeństwach maryjnych, przygotowuje także jasełka. Uczęszczając na spotkania formacyjne - połączone ze wspólną zabawą i rekreacją - pod czułym spojrzeniem ich niebieskiej Matki, zbliżają się nieustannie do Jej Syna. Grupę tworzy ponad 20 dziewcząt.

Spotkania grupy: sobota godz. 9:00, kawiarenka
Opiekun: ks. Michał Orlik

Animatorki: Beata Kolasińska

 

Zapamiętaj mnie (90 dni)