Ogłoszenia Parafialne

O g ł o s z e n i a   d u s z p a s t e r s k i e  ( XXXI Niedziela Zwykła )

( 3 do 10 listopada 2019 r. )

 

          Gromadzimy się na wspólnym sprawowaniu liturgii, aby wychwalać Boga za wszystko co od Niego otrzymujemy. Słuchając Słowa Bożego chcemy dziś odnowić naszą wiarę w życie wieczne i zmartwychwstanie umarłych. Przyjmijmy dar życia wiecznego, który Pan ofiaruje każdemu z nas.

         

          Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na renowację katowickiej katedry. Bóg zapłać za wszystkie ofiary!

 

------------------------

 

           

          W dniu dzisiejszym zapraszamy na godz. 16.30 na nabożeństwo za zmarłych z czytaniem zalecek.

         

          Nabożeństwa za zmarłych parafian i dusze zalecane z czytaniem zalecek odprawiane będą do piątku o godz. 17.30. Jutro oraz we wtorek i w środę o godz. 8.00 zostaną odprawione Msze św. za zmarłych zalecanych w naszym kościele.

         

          W czwartek od  godz. 17.00 adoracja Najśw. Sakramentu.

         

          W piątek o godz. 19.00 Msza św. młodzieżowa. Zapraszamy młodzież, szczególnie uczniów klas VII i VIII SP do udziału. Dla nich jest ta Eucharystia kolejnym spotkaniem formacyjnym w drodze do przyjęcia sakramentu bierzmowania. Po Mszy św. będą spotkania w grupach formacyjnych, a przed Mszą św. od 18.30 okazja do spowiedzi.

 

          W sobotę przypada święto Rocznicy Poświęcenia Bazyliki Laterańskiej.

 

          W przyszłą niedzielę kolekta będzie miała charakter kolekty kopertowej przeznaczonej na pokrycie kosztów ogrzewania kościoła, salek i probostwa oraz na nasze parafialne inwestycje. Polecamy ją Waszej ofiarności.

 

          W kancelarii parafialnej można już rezerwować intencje mszalne na przyszły rok. W pierwszej kolejności prosimy rezerwować Msze jubileuszowe i z ok. ważnych w życiu rodzinnym i osobistym rocznic.

         

 

 

         

 

 

 

 

 

O g ł o s z e n i a   d u s z p a s t e r s k i e  ( Rocznica Poświęcenia Własnego Kościoła )

( 27 października do 3 listopada 2019 r. )     


          Świątynia jest znakiem Boga i miejscem naszego z Nim spotkania. Dzisiaj obchodzimy rocznicę poświęcenia naszej świątyni, w której Bóg udziela nam swoich darów: wysłuchuje modlitw, obdarza miłosierdziem i karmi Ciałem swego zmartwychwstałego Syna. Jest ta świątynia także znakiem naszej wiary i naszym wspólnym domem, gdzie spotykamy się, by wyznać wiarę i odnaleźć siebie jako Kościół - żywą świątynią Boga. W dzisiejszej Eucharystii  wyraźmy naszą wdzięczność Bogu za otrzymane dary i prośmy Go o łaski i zbawienie dla żyjących i zmarłych budowniczych naszego kościoła.

          Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na  potrzeby naszej parafii. Za wszystkie ofiary serdeczne Bóg zapłać!                                                                                                                                                                    ----------------------------------------

         

          W dniu dzisiejszym zapraszamy na nabożeństwo różańcowe na godz. 16.15 Do czwartku o godz. 17.15 odprawiamy ostatnie nabożeństwa różańcowe. Zapraszamy do udziału wszystkich parafian - również dzieci.

Okazja do spowiedzi św. przed uroczystością Wszystkich Świętych zawsze łącznie ze Mszą św. A w czwartek wieczorem od godz. 17.00.

          Tegoroczne telewizyjne orędzie z okazji uroczystości Wszystkich Świętych i Dnia Zadusznego wygłoszone zostanie przez naszego ks. arcybiskupa Wiktora Skworca.

Emisja w czwartek 31 października o godz. 20:00 na antenie TVP1.

          W piątek przypada Uroczystość Wszystkich Świętych. Kościół oddaje cześć wszystkim, którzy już weszli do chwały niebieskiej a nam przypomina prawdę o naszej wspólnocie ze świętymi i o naszym powołaniu do świętości. W tym dniu mamy obowiązek uczestniczenia we Mszy św.  W naszym kościele Msze św. będą odprawiane wg niedzielnego porządku.

            W sobotę przypada wspomnienie Wszystkich Wiernych zmarłych - Dzień Zaduszny.

          Nabożeństwa za zmarłych w naszym kościele będą odprawiane od Dnia Zadusznego czyli od soboty do piątku 8 XI o godz. 17.30. W czasie tych nabożeństw będziemy wspominać naszych zmarłych, czytając zalecki, które przyjmujemy w zakrystii i w kancelarii parafialnej. W  sobotę o godz. 18.00 i w przyszłym tygodniu zostaną odprawione Msze św. za zmarłych zalecanych w naszym kościele.

          Odpust zupełny za dusze w czyśćcu cierpiące można uzyskać:

 - od południa uroczystości  Wszystkich Świętych i w Dzień Zaduszny przez pobożne    nawiedzenie kościoła, odmówienie Ojcze nasz i Wierzę, modlitwy w int. Ojca św., odprawienie spowiedzi  i przyjęcie Komunii św., zachowując wolność od przywiązania do jakiegokolwiek grzechu;

 - w dniach 1 - 8 listopada, odwiedzając  pobożnie cmentarz, modląc się, choćby tylko w myślach za zmarłych, spełniając przy tym zwykłe warunki odpustu.   

          W tym tygodniu przypada I czwartek, I piątek i I sobota miesiąca. Zapraszamy do liczniejszego udziału we Mszy św.

          W sobotę o godz. 7.30 odprawimy nabożeństwo ku czci Niepokalanego Serca NMP. O godz. 20.00 Msza św. w polecanych przez nas intencjach za wstawiennictwem św. Jan Pawła II.

          W sobotę rano odwiedzimy też naszych chorych i osoby starsze zanosząc im Komunię św. Prosimy ich adresy zgłaszać w zakrystii lub kancelarii parafialnej.

          Kolekta w przyszłą niedzielę będzie przeznaczona na renowację katowickiej katedry.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O g ł o s z e n i a   d u s z p a s t e r s k i e ( XXIX Niedziela Zwykła )

  ( 20 do 27 października 2019 r. )

 

 

          Dziś obchodzimy Światowy Dzień Misyjny pod hasłem ”Ochrzczeni i posłani.” Niech ten Tydzień Misyjny, który dziś rozpoczynamy, stanie się dla nas zachętą i umocnieniem w naszym duchowym pielgrzymowaniu. Rozpalmy na nowo w swoich sercach powołanie do służby misyjnej, modląc się i wspierając na różne sposoby dzieła misyjne, naszych kapłanów, misjonarzy i misjonarki oraz osoby świeckie.

          Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na misyjne dzieła Kościoła. Bóg zapłać za wszystkie ofiary złożone na ten cel!

 

------------------------------------

 

 

Przez cały tydzień swoją myśl i serce kierujemy w stronę ludzi, którzy daleko od nas głoszą Ewangelię Chrystusową. Wśród nich jest coraz więcej misjonarzy polskich. Wspierać ich chcemy modlitwą i ofiarą. W naszym kościele jest skarbonka do której można składać ofiary na rzecz misji.

W dniu dzisiejszym zapraszamy na nabożeństwo różańcowe na godz. 16.15.

          Serdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy różańcowej. Nabożeństwa różańcowe odprawiamy codziennie o godz. 17.15.

 

          We wtorek przypada liturgiczne wspomnienie św. Jana Pawła II

 

          W czwartek od godz. 17.00 okazja do adoracji Najświętszego Sakramentu.

 

          W przyszłą niedzielę obchodzić będziemy uroczystość rocznicy poświęcenia własnego kościoła. O godz.10.00 celebrowana będzie uroczysta suma w intencji parafian oraz  za ++ parafian i budowniczych naszego kościoła.

 

Zachęcamy do czytania prasy katolickiej.

 

 

 

O g ł o s z e n i a  d u s z p a s t e r s k i e  (XXVIII Niedziela Zwykła)

(13 do 20 października 2019 r. )

 

          Zgromadzeni na niedzielnej Eucharystii, przeżywamy obecność naszego Pana Jezusa Chrystusa pomiędzy nami.  Dzisiejsza liturgia zachęca nas do wdzięczności. Dziękujmy Bogu za dar miłosierdzia i przebaczenia, jakiego nam udziela oraz za wszystko, co otrzymujemy z dobroci Bożej. Po raz XIX obchodzimy w Polsce Dzień Papieski.         

W modlitwie naszej chcemy dziś prosić o błogosławieństwo Boże i dary Ducha Świętego dla nauczycieli i wychowawców z okazji przypadającego jutro Dnia Edukacji Narodowej.

          Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na nasze parafialne potrzeby. Bóg zapłać za wszystkie ofiary!

         

---------------------------

            Dziś obchodzimy XIX Dzień Papieski pod hasłem: Wstańcie. Chodźmy. Przy wyjściu z kościoła możemy wesprzeć ofiarą "Fundację Dzieło Nowego tysiąclecia" czyli fundusz stypendialny dla zdolnej ale niezamożnej młodzieży.  

          W dniu dzisiejszym zapraszamy na nabożeństwo różańcowe na godz. 16.15

W naszym kościele codziennie o godz. 17.15 odprawiamy nabożeństwa różańcowe. Przez modlitwę różańcową najpiękniej wyrażamy naszą miłość do Maryi i najpełniej naśladujemy Jej postawę rozważania słowa Bożego.

 

          W środę  przypada uroczystość św. Jadwigi Śląskiej, głównej patronki Śląska. W tym dniu mija 41 rocznica wyboru na papieża św. Jana Pawła II

            W środę na godz. 19.00 zapraszamy na kolejne spotkanie rodziców dzieci klas III SP, które przygotowują się do I Komunii św. oraz rodziców dzieci przygotowujących się do wczesnej Komunii sw.

          W czwartek od godz. 17.00 adoracja Najświętszego Sakramentu.

 

           W piątek  obchodzić będziemy święto św. Łukasza Ewangelisty. Jest on patronem lekarzy i pracowników służby zdrowia. Modlitwą pragniemy im podziękować za ich trudną i odpowiedzialną pracę. Msza św. w int. lekarzy, pielęgniarek i wszystkich pracowników służby zdrowia w naszym kościele zostanie odprawiona w przyszła niedzielę o godz. 10.00. W katedrze katowickiej zaś będzie miała miejsce pielgrzymka lekarzy i pracowników służby zdrowia. Początek o godz. 14,30.

          W piątek o godz. 7.30 odprawimy nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego, a o godz. 8.00 Msza św. za parafian.

 

            W przyszła niedzielę rozpoczynamy Tydzień Misyjny. Kolekta przyszłej niedzieli będzie przeznaczona na misje. W przyszłą niedzielę w całej Polsce odbędzie się jesienne liczenie wiernych uczestniczących we Mszy św.                                                    

         

 

         

 

 

 

 

 

O g ł o s z e n i a   d u s z p a s t e r s k i e ( XXVI Niedziela Zwykła )

( 29 września  do 6 października 2019 r. )

 

          Chrześcijanin to człowiek, który nikim nie może gardzić, który wezwany jest przez Chrystusa do służby swym bliźnim, zwłaszcza tym, którzy są w potrzebie materialnej lub duchowej. Niech dzisiejsza Eucharystia udzieli nam siły do trwania w postawie służby wobec braci.

          Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na Wyższe Śląskie Seminarium Duchowne w Katowicach. Bóg zapłać za wszystkie ofiary!

 

----------------------------------

 

          Zapraszamy dziś na nieszpory niedzielne na godz. 16.30 oraz na godz. 20.30 na różaniec i Apel Jasnogórski

 

We wtorek rozpoczynamy różańcowy miesiąc październik. Nabożeństwa różańcowe odprawiamy w tygodniu o godz. 17.15 a w niedziele o 16.15. (W niedziele nie będzie dodatkowego różańca o 20.30). Zapraszamy do wspólnej modlitwy. Przez modlitwę różańcową możemy zyskać odpust zupełny.

 

          W środę przypada wspomnienie św. Aniołów Stróżów. O godz. 20.00 zapraszamy na Mszę św. w poleconych intencjach przez wstawiennictwo św. Jana Pawła II

          .

          W tym tygodniu przypadają I czwartek, I piątek i I sobota miesiąca. Zachęcamy do skorzystania z sakramentu pokuty i do liczniejszego udziału we Mszy św.

 

          W piątek przypada wspomnienie św. Franciszka z Asyżu. Polecamy w modlitwach papieża Franciszka. O godz. 7.30 nabożeństwo do NSPJ i Msza św. za parafian.

W  piątek od godz. 16.00 okazja do spowiedzi św. dla dzieci i o godz. 16.30 Msza św. szkolna. Serdecznie zapraszamy dzieci do udziału. Dzieci przygotowujące się do I Komunii św. otrzymają w tym dniu różańce, które w czasie tej Mszy św. zostaną pobłogosławione. Prosimy o obecność wszystkich dzieci wraz z rodzicami na Mszy św. i na nabożeństwie różańcowym po jej zakończeniu. 

 

          W sobotę rano odwiedzimy  w domach naszych chorych i osoby starsze zanosząc im Komunię św. Prosimy ich adresy zgłaszać w zakrystii lub  w kancelarii parafialnej.

         

          Kolekta w przyszłą niedzielę będzie miała charakter kolekty inwestycyjnej. Ofiary będą przeznaczone na nowe konfesjonały i termomodernizację okien witrażowych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Drodzy Parafianie!

 

W I Niedzielę Wielkiego Postu pragnę Wam zaproponować łańcuch modlitwy wzajemnej
polegający na tym, że co tydzień będziemy się modlić za mieszkańców
konkretnej ulicy w naszej parafii. W tym celu został opracowany specjalny harmonogram.
Wielki Post jest ważnym okresem w roku liturgicznym, jest czasem wezwania do nawrócenia
i pogłębienia naszej wiary, do czynienia dobra. Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo
Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię! – mówi Jezus w dzisiejszej Ewangelii.
Krótko, ale konkretnie. Jezusowi na pustyni usługiwali aniołowie. My także możemy sobie
służyć i być dla siebie aniołami poprzez wzajemną modlitwę, życzliwy uśmiech i dobre
uczynki. Módlmy się też do swoich Aniołów Stróżów i prośmy, aby nam w tym wszystkim
pomagali. Kardynał Stefan Wyszyński pozostawił nam taką piękną myśl: Modlitwa wzajemna
jest błogosławioną więzią, która nigdy nie słabnie.
Mam nadzieję, że chętnie włączą się do tej modlitwy ludzie starsi, chorzy, może będą
pamiętać śpieszący się do pracy i matki krzątające się przy obiedzie dla rodziny. I tak
łańcuch modlitwy oplecie wszystkich, a nasza parafia stanie się naprawdę rodziną rodzin
o silnych więzach.
Ks. proboszcz Eugeniusz Krasoń

 

                              N O W Y    H A R M O N O G R A M

modlitwy wzajemnej w naszej parafialnej wspólnocie w roku 2019/2020

 

L.p.

W tygodniu od ........ do ........

modlimy się za mieszkańców ulicy:

 

 

 

 

 1.     

od 24 marca do 30 marca 2019

Borowej

 

 

 

 

 2.

od 31 marca do 06 kwietnia 2019

Braci Wiechułów

 

 

 

 

 3.

od 07 kwietnia do 13 kwietnia 2019

Fabrycznej

 

 

 

 

 4.

od 14 kwietnia do 20 kwietnia 2019

Glebowej

 

 

 

 

 5.

od 21 kwietnia do 27 kwietnia 2019

Grzybowej

 

 

 

 

 6.

od 28 kwietnia do  04 maja 2019

Helskiej

 

 

 

 

 7.

od 05 maja do 11 maja 2019

Jagodowej

 

 

 

 

 8.

od 12 maja do 18 maja 2019

gen. Jankego

 

 

 

 

 9.

od 19 maja do 25 maja 2019

Jarzębinowej

 

 

 

 

10.

od 26 maja do 01 czerwca 2019

Jastrzębiej

 

 

 

 

11.

od 02 czerwca do 08 czerwca 2019

Jaśminowej

 

 

 

 

12.

od 09 czerwca do 15 czerwca 2019

Jaworowej

 

 

 

 

13.

od 16 czerwca do 22 czerwca 2019

Jaworowej Tylnej

 

 

 

 

14.

od 23 czerwca do 29 czerwca 2019

Kątowej

 

 

 

 

15.

od 30 czerwca do 06 lipca 2019

Kolejowej

 

 

 

 

16.

od 07 lipca  do 13 lipca 2019

Kołłątaja

 

 

 

 

17.

od 14 lipca do 20 lipca 2019

Konarskiego

 

 

 

 

18.

od 21lipca do 27 lipca 2019

Koników Polnych

 

 

 

 

19.

od 28 lipca do 03 sierpnia 2019

Kossaka

 

 

 

 

20.

od 04 sierpnia do 10 sierpnia 2019

Krótkiej

 

 

 

 

21.

od 11 sierpnia do 17 sierpnia 2019

Krynicznej

 

 

 

 

22.

od 18 sierpnia do 24 sierpnia 2019

Lawendowej

 

 

 

 

23.

od 25 sierpnia do 31 sierpnia 2019

Lechickiej

 

 

 

 

24.

od 01 września do 07 września 2019

Legnickiej

 

 

 

 

25.

od 08 września do 14 września 2019

Leśnej

 

 

 

 

26.

od 15 września do 21 września 2019

Liliowej

 

 

 

 

27.

od 22 września do 28 września 2019

Łowieckiej

 

 

 

 

28.

od 29 września do 05 października 2019

Łubinowej

 

 

 

 

29.

od 06 października do 12 października 2019

Macierzanki

 

 

 

 

30.

od 13 października do 19 października 2019

Marmurowej

 

 

 

 

31.

od 20 października do 26 października 2019

Motyli

 

 

 

 

32.

od 27 października do 02 listopada 2019

Nad Jarem

 

 

 

 

33.

od 03 listopada do 09 listopada 2019

Odrodzenia

 

 

 

 

34.

od 10 listopada do 16 listopada 2019

Olszynowej

 

 

 

 

35.

od 17 listopada do 23 listopada 2019

Poprzecznej

 

 

 

 

36.

od 24 listopada do 30 listopada 2019

Prusa

 

 

 

 

37.

od 01 grudnia do 07 grudnia 2019

Pszennej

 

 

 

 

38.

Od 08 grudnia do 14 grudnia 2019

Pustej

 

 

 

 

39.

Od 15 grudnia  do 21 grudnia 2019

Radockiego

 

 

 

 

40.

Od 22 grudnia do 28 grudnia 2019

Rumiankowej

 

 

 

 

41.

Od 29 grudnia 2019 do 04 stycznia 2020

Sadowej

 

 

 

 

42.

Od 05 stycznia do 11 stycznia 2020

Sarmackiej

 

 

 

 

43.

Od 12 stycznia do 18 stycznia 2020

Spokojnej

 

 

 

 

44.

od 19 stycznia do 25 stycznia 2020

Spółdzielczości

 

 

 

 

45.

Od 26 stycznia do 01 lutego 2020

Stalowej

 

 

 

 

46.

Od 02 lutego do 08 lutego 2020

Tyskiej

 

 

 

 

47.

Od 09 lutego do 15 lutego 2020

Wapiennej i Podlaskiej (1 dom)

 

 

 

 

48.

od 16 lutego do 22 lutego 2020

Wesołej

 

 

 

 

49.

od 23 lutego do 29 lutego 2020

Wilczej

 

 

 

 

50.

Od 1 marca do 07 marca 2020

Worcella

 

 

 

 

51.

Od 08 marca do 14 marca 2020

Zadole

 

 

 

 

52.

Od 15 marca do 21 marca 2020

Zakątek

 

 

 

 

53.

22 marca do 28 marca 2020

Zaułek

 

 

 

 

54.

29 marca  do 04 kwietnia 2020

Zbożowej

 

55.

05 kwietnia do 11 kwietnia 2020

Zdrojowej

 

56.

12 kwietnia do 18 kwietnia 2020

Ziołowej

 

57.

19 kwietnia do 25 kwietnia 2020

Żużlowej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapamiętaj mnie (90 dni)