Krąg biblijny

 

Medytując Słowo Boże i kierując się Tradycją Kościoła, członkowie grupy pragną budować swoje życie w duchu wiary oraz spoglądać na troski i radości współczesnego świata przez pryzmat Dobrej Nowiny. Spotkania z Pismem Świętym mają ich uświęcać i udoskonalać, lecz nade wszystko pomagać w przekazywaniu wartości chrześcijańskich bliźnim.

Spotkania grupy: raz w miesiącu - wyznaczony dzień, salka 
Prowadzący: ks. dr Tomasz Kusz

 

Zapamiętaj mnie (90 dni)