Duszpasterze

 

PROBOSZCZ

 

Ks. Eugeniusz Krasoń  
Urodzony: 03.09.1953 r. w Górze k/ Pszczyny
Przyjął święcenia kapłańskie 12.04.1979 r. w Katowicach.
od 2017 proboszcz parafii św. Jacka.
e-mail: eugeniusz.krason@archidiecezjakatowicka.pl

 

 

WIKARY

 

Ks. Michał Palowski 
kapelan magistralny Suwerennego Rycerskiego zakonu Szpitalników św. Jana Jezolimskiego zwanego Rodyjskim i Maltańskim
mgr lic. teologii, mgr lic. prawa kanonicznego
Urodzeny: 26.06.1975, data święceń: 12.05.2001
W parafii od 2017 r.

 

 

KAPELAN SZPITALNY

 

Ks. Andrzej Wieczorek
Urodzony: 12.03.1960 r. 
Pochodzący z Tarnowskich Gór.
Przyjął święcenia kapłańskie 31.01.1987 r. w Katowicach.
W parafii od 2014 r.

 

 

Ks. dr Michał Orlik 
Urodzony: 26.09.1970 r.
Pochodzący z Wisły Małej
Przyjął święcenia kapłańskie 11.05.1996 r. w Katowicach.
W parafii od 2015 r.

 

 

BYLI PROBOSZCZOWIE PARAFII: 

 

Ks. Jan Mateja 

Był pierwszym duszpasterzem i proboszczem parafii Ochojec. Urodził się 22.10.1886 r. w Radzionkowie. Święcenia kapłańskie otrzymał z rąk metropolity krakowskiego ks. kardynała Sapiehy. W parafii św. Jacka pełnił obowiązki proboszcza i budowniczego kościoła od 1936 do 1969 r., kiedy to poważnie zachorował. Zmarł 15.08.1971 r.

 

Ks. Henryk Zganiacz

Był drugim proboszczem parafii św. Jacka od 1971 r., a wcześniej od 1969 r. adiutorem. Urodził się w Pszowie 21.03.1933 r. Święcenia kapłańskie otrzymał 02.12.1956 r. Rozpoczął rozbudowę naszego kościoła w roku 1972. Z dniem 16.06.1973 r. został mianowany proboszczem katedry Chrystusa Króla w Katowicach, gdzie spędził większość swego duszpasterskiego posługiwania. Zmarł 23 listopada 2017 r. w Domu św. Józefa i pochowany został na cmentarzu przy ul. Sienkiewicza w Katowicach.

 

Ks. Alojzy Binda

Był  trzecim proboszczem naszej parafii. Urodził się 27.05.1934 r. w Chełmie Śląskim. Święcenia kapłańskie otrzymał 23.06.1957 r. Do parafii św. Jacka w Ochojcu przybył 15.06.1973 r. z Cieszyna, gdzie był proboszczem parafii św. Jerzego. Jego dziełem jest rozbudowa i wystrój obecnego kościoła. Funkcję proboszcza pełnił do roku 1999, kiedy to przeszedł na emeryturę, a do naszej parafii przybył  ks. Józef Panek. Ks. Binda zmarł 5 czerwca 2018 r. w Brennej, gdzie spędził lata swojej emerytury. Jego pogrzeb odbył się w Chełmie Śl. w jego rodzinnej parafii i tam na parafialnym cmentarzu został pochowany.

 

Ks. Józef Panek 

Był czwartym proboszczem naszej parafii. Urodzony: 12.01.1957 r. Pochodzi z Bierunia Starego. Przyjął święcenia kapłańskie 31.03.1983 r. w Katowicach. Od 1999 był administrator parafii, a od 2000 do 2017 proboszczem parafii św. Jacka. Aktualnie jest proboszczem parafii św. Józefa w Mysłowicach Krasowach. e-mail: jpanek@katowice.opoka.org.pl 

 

 

KAPŁANI POCHODZĄCY Z PARAFII:

 

Ks. Emanuel Sojka SDB - 1937 r.
O. dr Justyn (Henryk) Widuch OFM - 1955 r.
Ks. Bernard Sodzawiczny - 1961 r.
Ks. dr Antoni Goranszcz - 1962 r.
Ks. Franciszek Lipa - 1963 r.
Ks. Stanisław Walczak - 1973 r.
Ks. Eugeniusz Fajkis - 1976 r.
Ks. Marian Walczak - 1981 r.
Ks. Jacek Nowak - 1982 r.
Ks. Stanisław Czempka - 1986 r.
Ks. Roman Buchta - 1993 r.

 

 

Zapamiętaj mnie (90 dni)