Duszpasterze

 

PROBOSZCZ

 

Ks. Dariusz Antoniewicz
Urodzony: 14.01.1975 r.
Przyjął święcenia kapłańskie 15.05.1999 r. w Katowicach.
W parafii od 19.12.2021 r.

 

 

WIKARIUSZ

 

Ks. Marek Menżyk
Urodzony: 16.06.1981 r. 

Przyjął święcenia kapłańskie 13.05.2006 r. w Katowicach. 
W parafii od 30.08.2022 r.

 

 

KAPELANI SZPITALNI:

 

Ks. dr Michał Orlik 
Urodzony: 26.09.1970 r.
Pochodzący z Wisły Małej
Przyjął święcenia kapłańskie 11.05.1996 r. w Katowicach.
W parafii od 2015 r. 

Ks. dr Marcin Niesporek
Urodzony: 17.06.1979 r. w Rydułtowach
Przyjął święcenia kapłańskie 15.05.2004 r. w Katowicach.
W parafii od 2021 r.

 

 

 

WCZEŚNIEJSI PROBOSZCZOWIE PARAFII: 

 

Ks. Jan Mateja 

Był pierwszym duszpasterzem i proboszczem parafii Ochojec. Urodził się 22.10.1896 r. w Radzionkowie. Święcenia kapłańskie otrzymał z rąk metropolity krakowskiego ks. kardynała Sapiehy. W parafii św. Jacka pełnił obowiązki proboszcza i budowniczego kościoła od 1936 do 1969 r., kiedy to poważnie zachorował. Zmarł 15.08.1971 r. Pochowany jest na cmentarzu w Panewnikach.

 

Ks. Henryk Zganiacz

Był drugim proboszczem parafii św. Jacka od 1971 r., a wcześniej od 1969 r. adiutorem. Urodził się w Pszowie 21.03.1933 r. Święcenia kapłańskie otrzymał 02.12.1956 r. Rozpoczął rozbudowę naszego kościoła w roku 1972. Z dniem 16.06.1973 r. został mianowany proboszczem katedry Chrystusa Króla w Katowicach, gdzie spędził większość swego duszpasterskiego posługiwania. Zmarł 23 listopada 2017 r. w Domu św. Józefa i pochowany został na cmentarzu przy ul. Sienkiewicza w Katowicach.

 

Ks. Alojzy Binda

Był  trzecim proboszczem naszej parafii. Urodził się 27.05.1934 r. w Chełmie Śląskim. Święcenia kapłańskie otrzymał 23.06.1957 r. Do parafii św. Jacka w Ochojcu przybył 15.06.1973 r. z Cieszyna, gdzie był proboszczem parafii św. Jerzego. Jego dziełem jest rozbudowa i wystrój obecnego kościoła. Funkcję proboszcza pełnił do roku 1999, kiedy to przeszedł na emeryturę, a do naszej parafii przybył  ks. Józef Panek. Ks. Binda zmarł 5 czerwca 2018 r. w Brennej, gdzie spędził lata swojej emerytury. Jego pogrzeb odbył się w Chełmie Śl. w jego rodzinnej parafii i tam na parafialnym cmentarzu został pochowany.

 

Ks. Józef Panek 

Był czwartym proboszczem naszej parafii. Urodzony: 12.01.1957 r. Pochodzi z Bierunia Starego. Przyjął święcenia kapłańskie 31.03.1983 r. w Katowicach. Od roku 1999 był administratorem parafii, a w latach 2000-2017 - proboszczem parafii św. Jacka. Aktualnie jest proboszczem parafii św. Józefa w Mysłowicach Krasowach. e-mail: jpanek@katowice.opoka.org.pl 

 

Ks. Eugeniusz Krasoń

Był piątym proboszczem naszej parafii. Urodzony: 5.09.1953 r. w Górze k. Pszczyny. Święcenia kapłańskie przyjął 12.04.1979 r. w Katowicach. Mocno związany z ruchem Focolari. Od 2017 do końca lipca 2021 roku był proboszczem ochojeckiej parafii. Od sierpnia 2021 r. przeszedł na kapłańską emeryturę.

 

Ks. Kazimierz Sobol

Był administratorem - szóstym proboszczem naszej parafii. Urodzony: 15.02.1966 r. w Rybniku-Boguszowicach. Święcenia kapłańskie przyjął 16.05.1998 r. w Katowicach. Od 1 sierpnia 2021 r. został posłany do naszej parafii. W listopadzie zachorował na Covid-19 i w ciężkim stanie przebywał w szpitalu. Zmarł 6 grudnia 2021 r. Pochowany został na cmentarzu parafialnym w Jastrzębiu-Zdroju - Szerokiej.

 

 

KAPŁANI POCHODZĄCY Z PARAFII:

 

Ks. Emanuel Sojka SDB - 1937 r.
O. dr Justyn (Henryk) Widuch OFM - 1955 r.
Ks. Bernard Sodzawiczny - 1961 r.
Ks. dr Antoni Goranszcz - 1962 r.
Ks. Franciszek Lipa - 1963 r.
Ks. Stanisław Walczak - 1973 r.
Ks. Eugeniusz Fajkis - 1976 r.
Ks. Marian Walczak - 1981 r.
Ks. Jacek Nowak - 1982 r.
Ks. Stanisław Czempka - 1986 r.
Ks. Roman Buchta - 1993 r.

 

 

Zapamiętaj mnie (90 dni)