Krąg biblijny

 

Medytując Słowo Boże i kierując się Tradycją Kościoła, członkowie grupy pragną budować swoje życie w duchu wiary oraz spoglądać na troski i radości współczesnego świata przez pryzmat Dobrej Nowiny. Spotkania z Pismem Świętym mają ich uświęcać i udoskonalać, lecz nade wszystko pomagać w przekazywaniu wartości chrześcijańskich bliźnim.

Spotkania grupy: I  i  III środa miesiąca godz. 20.00, salka pod kościołem (kawiarenka)
Opiekun: ks. Andrzej Wieczorek

 

Zapamiętaj mnie (90 dni)