Odnowa w Duchu Świętym

 

Ruch ten wiąże się ze zjawiskiem rozbudzenia religijnego na początku XX wieku, które stało się udziałem Kościołów chrześcijańskich – najpierw protestanckich, potem także katolickiego. Akcentuje rolę i działanie Ducha Świętego w człowieku i we wspólnocie. Od września 2007 roku grupa ta istnieje w naszej parafii. Adresowana jest do osób dorosłych i młodzieży, chcących pogłębić swą wiarę i doświadczyć głębszej relacji z Bogiem.

 

Spotkania mają charakter modlitewno-formacyjny, w oparciu o dzielenie się Słowem Bożym i osobistym doświadczeniem. Raz w miesiącu, w II czwartek, członkowie grupy prowadzą półgodzinną modlitwę w ramach adoracji Najświętszego Sakramentu.

 

Spotkania grupy: poniedziałek godz. 18.45, kaplica św. Maksymiliana (lub salka)

Opiekun: ks. Michał Palowski

Lider: Beata Kolasinska

 

Zapamiętaj mnie (90 dni)