Ruch Światło-Życie

 

Założyciel Ruchu, ks. Franciszek Blachnicki, adresował „oazę” najpierw do ludzi młodych i z nimi jest ona do dziś najbardziej kojarzona. Z biegiem czasu działalność rozszerzyła się i objęła młodzież starszą, dorosłych, rodziny. Celem ruchu jest pogłębienie wiary i więzi z Jezusem Chrystusem, który jest Panem i Zbawicielem, a jednocześnie wzorem służby. Temu celowi służy stała formacja (praca roczna zwieńczona udziałem w rekolekcjach). W strukturze Ruchu oazowego grupy istniejące w parafiach tworzą większe wspólnoty nazywane rejonami. Nasza oaza należy do Rejonu Katowice-Panewniki.

 

Istniejąca w naszej parafii grupa młodzieżowa od kilku lat formuje się zgodnie z charyzmatem Ruchu Światło-Życie. Należą do niej uczniowie gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych i studenci - czekamy na kolejnych chętnych! Czynnie uczestniczymy w parafialnych dziełach charytatywnych i przygotowujemy Mszę św. dla młodzieży w II piątki miesiąca. Spotykając się na modlitwie i rozważaniu Słowa Bożego, uczestnicy pragną pogłębiać swoją więź z Chrystusem. Budowaniu wspólnoty służą też wspólne wycieczki, filmy czy zabawy. Grupę tworzy obecnie 15 osób.

Spotkania grupy: piątek godz. 18.45, salka pod kościołem (kawiarenka)
Moderator: ks. Marcin Niesporek

Moderatorka: Daria Pilch

 

Zapamiętaj mnie (90 dni)